Utrechtse hoogleraar Kester doet onderzoek naar invloed van digitale media op kansengelijkheid

Foto: StartupStockphoto via pixabay

Digitale media zijn niet meer weg te denken uit het leven van jongeren. En hoewel het soms lijkt alsof iedereen toegang heeft, liet de coronapandemie zien dat dit niet het geval was. Toen bleek dat bijvoorbeeld lang niet elk kind toegang had tot een (eigen) laptop om online onderwijs op te volgen. Hoe zorg je dan dat kinderen dezelfde kansen krijgen om zich te ontwikkelen? Op die vraag wil hoogleraar Liesbeth Kester samen met collega’s van andere kennisinstellingen en partners uit het veld, een antwoord vinden. Ze kreeg van NWO een subsidie van bijna drie miljoen euro om haar onderzoek samen met het consortium uit te voeren.

Jongeren, hun ouders, leerkrachten en andere begeleiders maken veel gebruik van de nieuwe mogelijkheden zoals sociale media en games, maar ook digitale leermiddelen en volgsystemen. Digitalisering lijkt grenzen tussen thuis, school en sociale omgeving te vervagen. Maar welke invloed heeft dat op de ontwikkeling van kinderen? Om de kansen en bedreigingen in kaart te brengen, is het NWA-programma programma ‘Jeugd en digitalisering – impact op identiteitsontwikkeling, relaties en kansengelijkheid’ in het leven geroepen. Het programma heeft als doel om handelingsperspectieven te ontwikkelen om de kansen van digitalisering te benutten en de negatieve impact te reduceren. De Utrechtse hoogleraar Liesbeth Kester is de eerste die een subsidie krijgt vanuit het programma, en deze ronde ook de enige.

Reacties

Cookieinstellingen