Bibliotheek Utrecht en Taal Doet Meer zetten in op Leesoffensief Utrecht

Foto: Victoria Borodinova via pixabay

In Utrecht zetten 39 organisaties en stichtingen die zich bezighouden met lezen en taal, bedrijven en scholen hun schouders onder het Leesoffensief Utrecht. Ze slaan de handen ineen om alle Utrechters taal- en digitaalvaardig te maken. Zodat Utrecht een stad van gelijke kansen blijft. Het leesoffensief is een initiatief van Bibliotheek Utrecht en Taal Doet Meer.

Het gaat niet goed met lezen in Nederland. De leesvaardigheid en de motivatie om te lezen neemt steeds verder af. Uit onderzoek blijkt dat 24% van de Nederlandse jongeren laaggeletterd van school dreigt te komen. In Utrecht heeft 1 op de 10 volwassen mensen moeite met lezen en schrijven; 1 op de 20 volwassenen voelt zich beperkt door digitale vaardigheden.
Op het gebied van (digi)taalvaardigheid is al veel bereikt in Utrecht. Toch groeit de kloof tussen mensen die goed kunnen lezen en schrijven en zij die daar moeite mee hebben. De coronapandemie heeft, met name onder de jeugd, deze kloof vergroot. Voor een stabiele en inclusieve samenleving is het noodzakelijk dat iedereen mee kan doen.
De doelen van het Leesoffensief Utrecht:
-Alle Utrechtse kinderen beginnen met een goede woordenschat aan het primair onderwijs; -De leesvaardigheid en leesmotivatie van Utrechtse scholieren wordt aantoonbaar vergroot;
-Alle Utrechtse jongeren komen geletterd van het middelbaar onderwijs;
-Alle volwassen Utrechters kunnen worden ondersteund in het ontwikkelen van hun taalvaardigheden.
Daardoor voelen Utrechters zich een volwaardig lid van de samenleving en doen actief mee, zijn zij gezonder en hebben ze meer kansen op de arbeidsmarkt. Utrechters worden beter ondersteund bij schuldenproblematiek en zijn digitaal beter vaardig en weerbaar.
Het Leesoffensief Utrecht gaat bestaande projecten als BoekStart, de Bibliotheek op School en cursussen Basisvaardigheden intensiveren. Ook worden medewerkers in de kinderopvang, leerkrachten, docenten en studenten aan de lerarenopleiding beter toegerust voor leesbevordering. De organisaties die de schouders onder het Leesoffensief zetten, gaan hun kennis beter delen, hun werk beter afstemmen en samen nieuwe projecten ontwikkelen in de toekomst.

Het Leesoffensief Utrecht is een initiatief van Bibliotheek Utrecht en Taal Doet Meer. In totaal zetten 39 organisaties en stichtingen die zich bezighouden met lezen en taal, bedrijven en scholen hun schouders onder het Leesoffensief Utrecht.
Ondertekenaars zijn: 
Bibliotheek Utrecht, Broese, Buren helpen Buren, Buurtteam, Digiwijs 3.0, Dock, FC Utrecht, Gilde Utrecht, HKU, HU, Humanitas, ILFU, IMC Weekendschool Utrecht, Immer, De Utrechtse Kinderboekwinkel, KSU, Leergeld Utrecht, Stichting Lezen, Stichting Lezen en Schrijven, Lokalis, Marnix Academie, Mbo Utrecht, McDonalds Utrecht, Mooie Woorden, Nuovo Scholen, PCOU Willibrord, Prago, ROC Midden Nederland, Savannah Bay, SPO Utrecht, Taal Doet Meer, U Centraal, UMC Utrecht, Universiteit Utrecht, Universiteit voor Humanistiek, De Utrechtse Boekenbar, Veen Bosch & Keuning, VCUtrecht, VoorleesExpress.

Cookieinstellingen