Feestelijke opening duurzame nieuwbouw Koningin Beatrixschool

Foto: Koningin Beatrixschool

Op 10 maart vindt de feestelijke opening plaats van het nieuwe schoolgebouw van basisschool Koningin Beatrixschool in De Meern. Het is de derde basisschool in de regio Utrecht die bijna energieneutraal is gebouwd. Het gebouw en de buitenruimte geven een impuls aan nieuw onderwijs: met een tiny forest, voedselbos en een groen schoolplein, zet de school in op natuureducatie. Een creatief atelier en flexibele ruimtes bieden mogelijkheden voor de ontwikkeling van het kind en een basis voor projectmatig en thematisch onderwijs.

‘Na 52 jaar was het gebouw aan vervanging toe,’ vertelt Rina Vonk, directeur van de Koningin Beatrixschool. Na vijf jaar plannen maken en een tijdelijk onderkomen aan de Ten Veldestraat, nam de school eind december 2021 zijn intrek in het gloednieuwe gebouw, dat op dezelfde plek staat als het oude gebouw dat is gesloopt. En dat wordt gevierd op 10 maart. De openingshandeling wordt mede verricht door wethouder Anke Klein. Vanwege de ligging van de school op de grenslijn van de Limes is er ook een rol weggelegd voor een heuse Romein en een archeoloog.
Het gebouw sluit naadloos aan bij het onderwijs van de school; een mix van klassikaal en projectmatig onderwijs. ‘We zijn blij dat onze wensen gerealiseerd zijn,’ vertelt Rina. ‘Onze focus ligt op klassikaal onderwijs. Daarvoor hebben we nu ruime lichte groepslokalen met ruimtes om met kleine groepjes of individuele leerlingen te werken. Op die manier kunnen we kwalitatief goede instructies geven en hebben de kinderen rust om de stof te verwerken. In de middag gaan we projectmatig en vakoverstijgend aan de slag. De gloednieuwe leerpleinen, het atelier, de keuken, het tiny forest en het voedselbos zijn perfect om met maatschappelijke thema’s en de ontwikkeling en vragen van leerlingen aan de slag te gaan.’
Het traditionele schoolplein maakt deels plaats voor een tiny forest; een minibos dat vlinders, vogels, bijen en kleine dieren aantrekt. Een impuls voor natuureducatie, een belangrijk onderdeel van het onderwijsprogramma. Net als het aangelegde voedselbosje met fruitbomen, -struiken en een moestuin. ‘Kinderen zijn meer betrokken bij de natuur, want leren over de natuur en hoe je groenten en fruit verbouwt, gaat het beste als je er middenin staan,’ aldus Rina. Leerkrachten volgden een training bij IVN Natuureducatie, zodat ze natuuronderwijs kunnen geven.
​Het gebouw, ontworpen door Cita Architecten, is duurzaam ontworpen en bijna energieneutraal. Dat betekent dat de school zelf bijna alle energie opwekt die nodig is om het te verwarmen, te koelen en verlichten. Daarmee is het de derde basisschool in de regio die op deze manier bijdraagt aan een meer duurzame manier van bouwen en energiebesparing.
Ook de buurt profiteert mee van de nieuwe school. Het schoolplein is na schooltijd open voor spelende kinderen uit de buurt. ‘We willen de buurt betrekken bij onze school en het schoolplein niet alleen voor onszelf houden.’ Vier buurtbewoners zorgen er met een eigen sleutel voor dat de hekken ’s avonds op slot gaan.
De Koningin Beatrixschool is een van de scholen van stichting PCOU Willibrord. Binnen de scholengroep wordt hard gewerkt aan verduurzaming en vernieuwing van schoolgebouwen. Daarbij is toekomstbestendig bouwen met focus op duurzaamheid en het beperken van energieverbruik een belangrijk uitgangspunt. Naast de Koningin Beatrixschool staan nog een aantal ver- en nieuwbouwopgaven gepland.
 

Reacties

Cookieinstellingen