Nieuwbouw voor het Globe College aan de Bontekoelaan

Foto: Globe College

De afgelopen jaren is er voor het Globe College intensief gezocht naar een nieuwe locatie. In overleg met de gemeente Utrecht is er gekozen voor de Bontekoelaan.

In 2022 zal er plek zijn voor 800 leerlingen. Er komt een multifunctionele sporthal voor de gymlessen van het GlobeCollege. Op termijn kunnen na schooltijd en in overleg ook andere partijen gebruik maken van deze sporthal.
Het gebouw is ontworpen door LIAG Architectenuit Den Haag. Omdat de school een duurzame missie heeft en mee wil gaan in de circulaire doelstellingen van de gemeente Utrecht, is hiermee rekening gehouden in het ontwerp. De gevel van het sportgebouw wordt voor een deel gemaakt van het puin van de te slopen Rafael. Een beetje geschiedenis blijft zo zichtbaar in de nieuwbouw van het Globe.Ook is afgesproken om groen te herplanten zodat er een fraaie herinrichting van het buitenterrein plaatsvindt.
Directeur Frank Corneth: “Het Globe hecht veel waarde aan een goede samenwerking met ouders, en andere partners in en om de wijk die een bijdrage kunnen leveren aan de ontwikkeling van onze leerlingen. Wij hopen u straks in de nieuwe school te mogen begroeten!”

Reacties