Universiteit Utrecht biedt gratis omscholing aan voor bèta-leraren in spé

Foto: pixabay

Er is een enorm tekort is aan academische leraren in de vakken wiskunde, natuurkunde, scheikunde en informatica. De Universiteit Utrecht biedt daarom gedeeltelijk online aangeboden cursussen voor academici waardoor het traject naar een eerstegraadsbevoegdheid aanzienlijk wordt vereenvoudigd en verkort. De cursussen zijn gratis voor deelnemers en worden onder de naam Beta4all voor de komende vijf jaar door alle universiteiten gezamenlijk gefinancierd. Isabel Arends, decaan van de Faculteit
Bètawetenschappen van de Universiteit Utrecht: “Alle elf bètafaculteiten in Nederland zien het als een topprioriteit om meer eerstegraadsleraren op te leiden.”

Het initiatief van de universiteiten sluit aan bij de adviezen van oud-AFM-bestuursvoorzitter Merel van Vroonhoven die in opdracht van onderwijsminister Arie Slob zocht naar oplossingen voor het lerarentekort. Zo constateerde zij dat de huidige lerarenopleidingen niet zijn ingesteld op volwassenen met ervaring. Beta4all is dit juist wel. De doelgroep bestaat uit academici met een net wat afwijkende vooropleiding, die hun bevoegdheid willen halen in een van de genoemde ’tekortvakken’. De cursussen verzorgen elk een klein onderdeel van de benodigde vakkennis van een van de genoemde vakken. Zo kan een ICT-expert met een academische opleiding zich gemakkelijk inhoudelijk laten bijscholen om informatica te gaan geven. En zo kan een werktuigbouwkundige uiteindelijk die goede natuurkundedocent worden.
In de afgelopen jaren zijn er verschillende pilots voor Beta4all geweest. De cursussen zijn op academisch niveau , concentreren zich op kennis die relevant is voor het werken in het voortgezet onderwijs en zijn ook nog eens kosteloos voor de cursisten. Zo voorzien ze op allerlei manieren in de behoeften van zij-instromers in het voortgezet onderwijs. De eerste ervaringen die tijdens de pilotfase van het initiatief zijn opgedaan, zijn positief. “Zonder deze cursussen was het voor mij vrijwel onmogelijk geweest om natuurkundedocent te worden”, aldus één van de oud-cursisten.
Honderden academici vonden in de afgelopen jaren via Beta4all al de weg naar het leraarschap. De steun van de universiteiten zorgt er nu voor dat de eerdere initiatieven voor een periode van vijf jaar gebundeld en ondersteund worden. Daarbij worden de cursussen nu dus kosteloos voor de cursisten. De ambitie is om de komende vijf jaar nog eens duizend nieuwe academisch geschoolde eerstegraadsdocenten in de tekortvakken voor de klas te krijgen. De Vereniging van Universiteiten is verheugd met Beta4all. Voorzitter Pieter Duisenberg: “Ik ben heel blij met deze stevige investering die de bètafaculteiten doen in de aanpak van het lerarentekort. Het blijft hier niet bij, want ook voor de andere tekortvakken ontwikkelen we nu een programma: Alfa4all.
Zelf werken in het middelbaar onderwijs in één van deze vakken? Ga naar het Onderwijsloket!

Cookieinstellingen