Meerderheid U-raad wil vrouwenquotum voor Universiteit Utrecht

Foto: UU

In 2030 moet minimaal 40 procent van alle werknemers in alle verschillende functies van de Universiteit Utrecht, vrouw zijn. Alle besturen moeten voor een derde uit vrouwen bestaan. Om dit te bereiken moet de Universiteit Utrecht een genderquotum invoeren per 2021. Dat willen 22 van de 24 leden van de Universiteitsraad, zo meldt DUB.

Een quotum, zo schrijven de U-raadsleden, moet onderdeel uitmaken van het beleid om tot een meer diverse en inclusieve universiteit te komen. Met een genderquotum kan in relatief korte tijd grote sprongen worden gemaakt op het gebied van representatie, gendergelijkheid in topfuncties en een betere doorstroom, zeggen de raadsleden.
De Universiteit Utrecht heeft in 2019 haar streefcijfer van 27 procent vrouwelijke hoogleraren en 36 procent vrouwelijke hoofddocenten bereikt. Toch is dat volgens de U-raadsleden niet voldoende omdat de verhoudingen tussen de faculteiten nog scheef zijn. Zo is bij de faculteit Sociale Wetenschappen 44,3 procent van de hoogleraren vrouw en bij de faculteit Geowetenschappen 16,5 procent. Ook bij andere wetenschappelijke functies lopen de percentages tussen de faculteiten uiteen. Het quotum moet dus per faculteit worden ingevoerd, vinden de raadsleden.

Reacties