SSH verhuurt alleen nog studentenwoningen aan jongeren tot en met 27 jaar

Foto: SSH

De woningmarkt in Utrecht zit op slot, aldus SSH. Om doorstroming te bevorderen, voert de SSH per 1 juni dit jaar het SSH-jongerencontract in. Dit contract houdt in dat de SSH haar kleine zelfstandige woningen enkel nog aan studenten en jongeren tot en met 27 jaar verhuurt. En voor een maximale periode van vijf jaar. Voor de huidige huurders van deze woningen verandert er niets: hun huurcontract blijft gewoon geldig.

De SSH verhuurt op dit moment een deel van haar zelfstandige woningen aan mensen die geen student meer zijn. Sommigen van hen blijven hier een flinke tijd wonen waardoor SSH steeds minder doorstroming ziet. Als studentenhuisvester wil SSH zo goed mogelijk inspelen op de grote vraag naar huisvesting voor studenten en jongeren. Daarom heeft SSH jaren geleden de campuscontracten ingevoerd: in een steeds groter deel van het huuraanbod van SSH mag je alleen wonen als je kunt aantonen dat je studeert. Daar komt nu een volgende beleidswijziging bij: per 1 juni 2020 mag je alleen in de kleine zelfstandige woningen van SSH wonen als je op het moment van het tekenen van het huurcontract 27 jaar of jonger bent. Daarnaast krijg je een contract voor maximaal vijf jaar. Het is voor net afgestudeerden lastig om een plek te vinden op de reguliere woningmarkt. Ze verdienen veelal te weinig om in aanmerking te komen voor een vrije sector huurwoning of om een hypotheek te kunnen afsluiten voor een koopwoning. Het huren van een reguliere sociale huurwoning is voor deze groep lastig, doordat ze veelal onvoldoende inschrijftijd hebben. Door afgestudeerden een SSH-jongerencontract aan te bieden, verlengt SSH het traject naar een koophuis, een vrije sector huurwoning, of een reguliere sociale huurwoning met vijf jaar.
“Met het invoeren van jongerencontracten zorgen we voor doorstroming op de woningmarkt, in het bijzonder voor studenten/jongeren. Wanneer het contract van een jongere na vijf jaar afloopt, maakt hij of zij plaats voor een nieuwe huurder in de leeftijd tot en met 27 jaar. Naast de invoering van het jongerencontract is het van belang om te zorgen voor voldoende beschikbare woningen. Daarom heeft het toevoegen van kamers en kleine zelfstandige woningen onze prioriteit.”, aldus Rob Donninger, directeur bestuurder bij de SSH.

Reacties