Terugval depressie verminderen kan en moet

Foto: CC0 Public Domain

UTRECHT – Behandelmethoden die op zich effectief zijn, maar waarvan meer dan de helft van de patiënten niet profiteren of te maken krijgt met terugval. “Het risico op terugval kunnen we met korte psychologische behandelingen, zoals een internettraining thuis, nu wel sterk verminderen. Met name bij depressie”, aldus hoogleraar Klinische Psychologie Claudi Bockting in haar oratie op 20 mei aan de Universiteit Utrecht.

Afbeelding.aspxBockting richt zich voornamelijk op depressie: een veelvoorkomende aandoening. Ongeveer 1 op 5 vrouwen in Nederland en 1 op de 7 mannen maakt ooit een depressie door. Zorgwekkend, omdat het risico op zelfmoord twintig keer hoger is bij depressieve mensen.

Vooruitgang
Volgens de Utrechtse hoogleraar is er de afgelopen 20 jaar vooruitgang geboekt op het gebied van nieuwe psychologische behandelingen: “Vooral op de lange termijn blijken de effecten van nieuwe behandelingen, zoals een korte cognitieve training, veelbelovend. Mensen vallen minder vaak en minder snel terug.” Bockting stelt evenwel dat het onderzoek zich in de toekomst moet richten op de groep die niet of nauwelijks reageert op behandelingen. “Het zal tijd kosten om de onderliggende mechanismen van psychopathologie van deze groep te begrijpen, en te komen tot nieuwe behandelingen.”

Gebruik technologie
Om psychische aandoeningen te lijf te gaan, stelt Bockting meer maatwerk voor: “Mensen zijn verschillend. Het is daarom noodzakelijk om op de persoon toegesneden theoretische empirische modellen en interventies te ontwikkelen.” Ze geeft aan dat technologische innovaties de psychotherapie kunnen ondersteunen en verbeteren. “Denk aan apps die de cliënt kunnen helpen en de clinicus tegelijkertijd waardevolle informatie geeft over het dagelijkse leven van de cliënt. Of aan webcams. Maar ook een zogenaamde ‘reality check camera’, een camera die de cliënt altijd bij zich draagt, een soort derde oog.” Deze experimentele vormen – die kostenbesparend zijn en goed in te passen in de basis- en specialistische zorg – zouden naar de mening van Bockting de effecten van psychotherapie kunnen vergroten en verlengen.

Depressie: nieuwste inzichten
Voorafgaand aan de oratie van Claudi Bockting vindt het symposium Wetenschap in Beeld plaats op 20 mei in Utrecht. Hier worden de nieuwste inzichten op het gebied van het ontstaan en de instandhouding van depressie, alsmede de behandeling en de terugvalpreventie uiteengezet en de depressie vanuit verschillende kanten belicht. Zo zal prof.dr. Steven Hollon (VanderBilt University, USA) vertellen over cognitieve gedragstherapie in de behandeling van depressie, en houdt hij een openbare supervisie over cognitieve gedragstherapie bij complexere casussen. Verder worden nieuwe inzichten op het gebied van depressie door verschillende sprekers gepresenteerd vanuit verschillende perspectieven.

De oratie van Claudi Bockting, ‘My optimism wears heavy boots: Towards empirically driven tailored interventions, illustrated by depression research’, is na 20 mei op te vragen bij de persvoorlichting van de faculteit Sociale Wetenschappen, (030) 253 40 27, [email protected].

Cookieinstellingen