Bijna 30 procent van de woningen in Utrecht aardgasvrij

Foto: Pixabay

Momenteel is ten minste 13 procent van de woningen in de provincie Utrecht aardgasvrij. Nieuwegein is koploper; hier wordt namelijk al minstens 54,1 procent van de woningen aardgasvrij verwarmd. In Utrecht is 29,6 procent van de woningen aardgasvrij. Dit blijkt uit onderzoek van Vattenfall, dat de huidige stand van zaken op het gebied van de warmtetransitie in Nederland in kaart bracht.

Niet elke gemeente in Utrecht is even ver met de overstap van fossiele brandstoffen naar groene energie. Op het gebied van warmtetransitie staat Nieuwegein op kop, maar ook in Utrecht (29,6 procent) en Houten (21,6 procent) zijn relatief veel huizen van het gas af. De koplopers hebben dit grotendeels te danken aan het feit dat zij ervoor kozen om woningen op het warmtenet aan te sluiten in plaats van het gasnet. 
Om de klimaatdoelstellingen te halen, zullen bijna alle huizen voor 2050 van het aardgas af moeten. Van alle woningen wordt in de provincie Utrecht 12,4 procent verwarmd door middel van stadsverwarming, een duurzaam alternatief voor losse cv-ketels op gas waarmee 50 tot 80 procent CO2-uitstoot wordt bespaard. De warmtepomp is momenteel in minstens 0,6 procent van de huizen geïnstalleerd. 

Reacties