In 2022 ruim €585.000 besteed aan cultuur- en natuurprojecten door het Cultuurfonds Utrecht

Foto: Jelle-de-Ru

Het Prins Bernhard Cultuurfonds Utrecht heeft in het afgelopen jaar 190 projecten ondersteund. Daarmee werd er ruim €585.000 geïnvesteerd in cultuur- en natuurprojecten in de provincie Utrecht.

Het laatste kwartaal van 2022 ontvingen 38 nieuwe projecten een bijdrage en werd er in totaal €117.190 toegekend. Het is elk kwartaal mogelijk om een financiële bijdrage aan te vragen voor een project. De criteria waar een aanvraag aan moet voldoen, zijn te vinden op de website van het Cultuurfonds. Hieronder worden enkele opvallende projecten toegelicht uit het vierde kwartaal van dit jaar. De volledige lijst met toekenningen uit deze ronde is hier te vinden.

Festival Synthese in Utrecht
Stichting Synthese uit Utrecht richt zich op dwarsverbanden tussen de genres klassieke muziek en elektronica. Op het eerste gezicht lijken deze sterk van elkaar te verschillen. Festival Synthese programmeert deze beide genres naast elkaar en laat zo de invloed van klassieke muziek op hedendaagse elektronische muziek horen. Hiermee brengen zij muzikale werelden en publieksgroepen dichter bij elkaar. De stichting ontvangt een bijdrage van €4.000 voor de evenementenreeks in 2023 met onder meer Technopioniers in het Muntgebouw, Klankonderzoekers in het Anatomiegebouw, Totaalervaring in Landhuis Oud Amelisweerd en Tapemuziek in Moira.

Informatievoorzieningen Geopark Heuvelrug Gooi en Vecht
Het burgerinitiatief Geopark Heuvelrug Gooi en Vecht zet zich in om de gehele Heuvelrug inclusief de omliggende, waterrijke gebieden door Unesco gekwalificeerd te krijgen als Geopark. De stichting ontvangt een bijdrage van €1.500 voor diverse informatievoorzieningen in het deelgebied regio Amersfoort. Met onder andere ontdekkaarten, informatieborden en wandel- en fietsroutes kunnen bezoekers, bewoners en ondernemers nader kennis maken met de ontstaansgeschiedenis, het water, de natuur en de cultuurhistorie van het gebied. De gemeenten die tot dit deelgebied behoren zijn Amersfoort, Bunschoten/Spakenburg, Eemnes, Leusden en Woudenberg.

VONK Festival
Stichting Aan de Slinger ontvangt een bijdrage van €9.000 voor het VONK Festival dat plaatsvindt in de herfstvakantie van 2023 in Fort ’t Hemeltje in de Kromme Rijnstreek. Het 19de-eeuwse fort tussen Utrecht en Houten vormt de locatie van een lichtkunstroute met een combinatie van lichtprojecties, theater, waterprojecties en interactieve installaties. Nationale en regionale kunstenaars laten hier zien wat er mogelijk is op het gebied van lichtkunst.
 
Over het Prins Bernhard Cultuurfonds
Het Prins Bernhard Cultuurfonds brengt mensen, werelden en ideeën samen om cultuur en natuur te laten leven. Dankzij onze bijdragen, fondsen en prijzen ontstaan nieuwe culturele initiatieven en wordt cultureel erfgoed behouden. Dat doen we met schenkers en makers, liefhebbers en experts, bedenkers en beschermers. En met de bijdrages van de VriendenLoterij, de Nederlandse Loterij en van al onze donateurs. Het Prins Bernhard Cultuurfonds Utrecht is een van de twaalf provinciale afdelingen. www.cultuurfonds.nl

Reacties

Cookieinstellingen