Gemeenteraad stelt vragen over koloniale kunst in Utrechtse musea

Foto: falco via pixabay

Een groot deel van de Utrechtse gemeenteraad heeft vragen gesteld naar aanleiding van het rapport Koloniale Collecties van de Raad voor Cultuur. De leden van de gemeenteraad willen weten of cultuurgoederen die buitgemaakt zijn in de voormalige Nederlandse koloniën zich in de Utrechtse musea bevinden.

In het vorige week woensdag verschenen rapport stelt de Raad voor Cultuur dat koloniale geschiedenis, die zich kenmerkte door uitbuiting, geweld, racisme en onderdrukking, zichtbaar is in de koloniale collecties in de Nederlandse musea.
Om inzichtelijk te maken welke musea dergelijke objecten en kunstwerken in hun collectie hebben, heeft de Museumvereniging een enquête uitgezet onder de ruim 400 leden. 115 musea reageerden op de vragenlijst. Slechts 10 procent van de 115 musea die hebben gereageerd, zegt een goed overzicht te hebben van de herkomst van de koloniale cultuurgoederen die ze beheren. 21 van de 115 musea geven aan koloniale cultuurgoederen te beheren die zonder instemming van de voormalige eigenaar verworven zijn. De Raad voor Cultuur adviseert om cultuurgoederen, die buitgemaakt zijn in voormalige Nederlandse koloniën, onvoorwaardelijk terug te geven als het land van herkomst hierom vraagt.
De Utrechtse gemeenteraad vindt dat we de fouten uit het verleden en het historisch onrecht dat is aangedaan onder ogen moeten durven zien. En is met de Raad van Cultuur eens dat we schoon schip moeten maken met het verleden om samen vooruit te komen.
De gemeenteraad vraagt daarom het college of het op de hoogte is of Utrechtse musea deel hebben genomen aan de enquête van de Museumvereniging. Ook wil de gemeenteraad weten of er dergelijke objecten en kunstwerken zich op dit moment in Utrechtse musea bevinden. Tot slot wil de gemeenteraad van het college weten of het bereid is om met de Utrechtse musea in gesprek te gaan over het uitgebrachte advies van de Museumvereniging indien dergelijke objecten en kunstwerken ook tot hun collectie behoren.

Reacties