Overeenstemming over afhandeling geschillen UCK

Foto: UCK

De gemeente heeft overeenstemming bereikt met de curator van het Utrechts Centrum voor de Kunsten (UCK) over de afhandeling van de geschilpunten. Op 6 augustus 2019 werd het UCK failliet verklaard, nadat de gemeente zich genoodzaakt voelde de subsidierelatie met de organisatie te beëindigen.

Afgesproken is dat de curator alle bezwaar- en beroepsprocedures van het UCK richting de gemeente Utrecht zal intrekken. De gemeente trekt op haar beurt het hoger beroep in en maakt de laatste tranche van de reeds toegekende subsidie voor liquiditeitssteun over aan het UCK, à € 84.449,82. Dit laatste gebeurt op basis van het destijds ingediende bezwaarschrift over de (hoogte van) de subsidie tot liquiditeitssteun. Daarnaast doet de gemeente geen nieuwe vorderingen richting het UCK. De curator zal, na afhandeling van de overige gebruikelijke door een curator in een faillissement te verrichten werkzaamheden, overgaan tot het afronden van het faillissement.
Wethouder Anke Klein (cultuur/onderwijs): ‘Hiermee laten we een periode die ingewikkeld was voor medewerkers, docenten en bestuurders van het UCK achter ons en kunnen we ons volledig richten op de nieuwe situatie. Samen met de nieuwe aanbieders zorgen we ervoor dat zoveel mogelijk Utrechters hun creatieve vermogen kunnen ontwikkelen door amateurkunsteducatie.’

Reacties