Museum Catharijneconvent ontvangt voorwerpen uit nalatenschap kardinaal Simonis

Foto: Desiree Meulemans

Museum Catharijneconvent ontving vorige week donderdag een aantal voorwerpen uit de nalatenschap van de vorig jaar overleden kardinaal Ad Simonis, waaronder diens bisschopsstaf en -ring. De voorwerpen vertellen zowel een persoonlijk, als een kerkhistorisch verhaal, zo meldt het Katholiek Nieuwsblad.

In het museum waren onder anderen bisschop Gerard de Korte en directeur Marieke van Schijndel aanwezig. Het gaat onder meer om de bisschopsstaf, twee mijters en de kardinaalsring. Maar er is ook een meer persoonlijk object: zijn priesterwijdingskelk. Deze kelk kreeg hij van zijn ouders, ter gelegenheid van zijn wijding in Rotterdam in 1957.
Museum Catharijneconvent is heel blij met de voorwerpen uit het persoonlijk bezit van kardinaal Simonis, vertelt directeur Marieke van Schijndel van Museum Catharijneconvent. “We hebben hier voorwerpen van veel Nederlandse bisschoppen. Dat begint met de relieken van Sint-Willibrord, de allereerste bisschop van Utrecht. Natuurlijk valt er met de Reformatie een gat, maar na het herstel van de bisschoppelijk hiërarchie in 1853 is er toch sprake van een min of meer onafgebroken reeks. De ring van kardinaal Simonis is dan ook toegevoegd aan de andere kardinaalsringen in de schatkamer van het museum en zijn bisschopsstaf staat nu tussen de andere bisschopsstaven.”
De bisschopsstaf valt op door zijn eenvoud. Hij is ontworpen door de Utrechtse edelsmid Jan Noyons en was een geschenk van het huldigingscomité uit zijn geboorteplaats Lisse. De prachtige staf is gemaakt van ebbenhout, zilver en ivoor.
Tot de nalatenschap behoren ook twee bisschopsmijters. De eerste is een eenvoudige witte mijter. “Dat is confectie, die koop je gewoon”, vertelt Van Schijndel. “Deze heeft hij gedragen toen hij in 1971 tot bisschop werd gewijd. Gecombineerd met de herderlijke staf straalde hij een zekere eenvoud uit.”
De andere mijter is een prachtig geborduurd exemplaar. Daar staan ook zijn wapens op, weet bisschop Gerard de Korte, die in Utrecht Simonis’ hulpbisschop was. “Het is een van zijn meest prestigieuze mijters, gemaakt in een Italiaans atelier. Maar ik had hem eerlijk gezegd nog nooit gezien.”
De fraaie stukken uit de nalatenschap van kardinaal Simonis passen volgens Pia Verhoeven, Consulent Kunstzaken voor het aartsbisdom Utrecht, dan ook naadloos in de collectie van het Museum Catharijneconvent. “Ze zijn een aanvulling op de reeks waardigheidstekens van zijn voorgangers. Met deze objecten kunnen verhalen worden verteld. Het verhaal van de geschiedenis van het bisdom Utrecht, maar ook breder: het verhaal van de katholieke Kerk in Nederland in de laatste decennia van de twintigste eeuw.”
Want Simonis was bisschop in een uitermate gepolariseerde tijd, vertelt bisschop De Korte. De polarisatie binnen de Kerk was op zijn grootst, de secularisatie nam toe, mensen verlieten de Kerk. “Ik weet dat hij daar flink onder geleden heeft en zich eenzaam heeft gevoeld.”
We kunnen dat nu doen aan de hand van de bijzondere en persoonlijke bisschopsstaf van kardinaal Simonis, die dan voor de eerste keer in een tentoonstelling gebruikt gaat worden.”

Reacties