Provinciale Staten bespreken 11 april bevindingen informateur

Foto: provincie Utrecht

Informateur Bram van Ojik brengt vandaag, donderdag 11 april, om 20.00 uur Provinciale Staten van Utrecht op de hoogte van zijn bevindingen, conclusies en advies naar aanleiding van een brede verkenning die hij heeft uitgevoerd naar de mogelijkheden voor een nieuwe coalitie. Aansluitend volgt hierover een dialoog, om uiteindelijk te komen tot afspraken over het vervolg.

Bram van Ojik is, op initiatief van GroenLinks, op 22 maart als informateur aan de slag gegaan. Hij heeft de afgelopen weken een brede verkenning uitgevoerd onder de politieke partijen die in Provinciale Staten vertegenwoordigd zijn naar de mogelijkheden voor een nieuwe coalitie. Dit is gebeurd op basis van inhoud, onderlinge relaties en proces. Hiermee willen Provinciale Staten in beeld krijgen wat partijen bindt en waar een gemeenschappelijke basis ligt, maar ook waar spanning zit.
De vergadering op donderdag 11 april is openbaar, vindt plaats in de statenzaal en wordt voorgezeten door de commissaris van de Koning. De vergadering kan worden bijgewoond of live worden gevolgd via stateninformatie.provincie-utrecht.nl. Op die website is op 11 april vanaf 20.00 uur ook de rapportage van de informateur te vinden.

Reacties

0