OM tekent beroep aan tegen beslissing voorman Pegida

Foto: Screenshot You Tube, Zomonion

Het Openbaar Ministerie Midden-Nederland heeft hoger beroep aangetekend tegen het vonnis van de kantonrechter van hedenochtend inzake de overtreding van een voorschrift afgegeven door de Burgemeester van Utrecht door een voorman van Pegida op 5 februari 2017.

In het kader van de Wet Openbare Manifestaties en conform de Algemene Politie Verordening van de Gemeente Utrecht, had de burgemeester van Utrecht aan de demonstratie van Pegida, die gehouden mocht worden op het Moreelsepark, nadere voorschriften gesteld. Een van die voorwaarden was dat er alleen verzameld mocht worden op de demonstratielocatie zelf, te weten het Moreelsepark.

Dit voorschrift was gesteld in het kader van de openbare orde en veiligheid. Doel hiervan was confrontatie met andere demonstranten of groepen personen te voorkomen. De Pegida voorman begaf zich tegen deze voorschriften in samen met anderen naar het Janskerkhof. De kantonrechter was van mening dat de aanwezigheid van de verdachte niet was het zich “verzamelen” ten behoeve van de demonstratie en daarmee had de verdachte zich niet schuldig gemaakt aan overtreding van een hem opgelegd voorschrift. Anders dan de kantonrechter is de officier van justitie van oordeel dat er wel sprake was van ‘verzamelen’ in de zin van het gegeven voorschrift en dat daarom de voorschriften zijn overtreden.

Reacties

Cookieinstellingen