Utrecht 60 jaar terug: verbod honden in kruideniers-, melk- en groentewinkels

Foto: pixabay

Het zal binnenkort verboden zijn in Utrechtse kruideniers-, melk- en groentewinkels, benevens gemengde levensmiddelenbedrijven en warenhuizen indien zijn één der met name genoemde branches bevatten, honden mee te brengen. Een dergelijke regel geldt reeds voor slagerswinkels. Dat meldt het Utrechtsch Nieuwsblad op vrijdag 28 februari 1964.

In een toelichting aan de gemeenteraad zeggen B. en W. dat de gezondheidsverordening met een dergelijke verbodsbepaling is uitgebreid op verzoek van de federatie van de drie bonden van detailhandelaren in aardappelen, groenten en fruit, gesteund door de federaties uit de zuivel- en kruideniersbranches.
Thans laat het merendeel der betrokken winkeliers nog toe dat bezoekers van hun zaken honden meenemen. Onder de huidige omstandigheden kunnen zij het weren van honden immers niet anders dan op hun persoonlijke instelling gronden en zij vrezen daarmee de klanten te ontstemmen. Een van de overheidswege vastgestelde verbodsbepaling zou hun optreden daarentegen ten volle rechtvaardigen.
B. en W. wijzen erop dat deze verbodsbepaling analoog is aan die voor de slagerswinkels. Dat betekent dat slechts de winkelier strafbaar zal zijn wanneer er zich in zijn zaak iemand met een hond bevindt en niet de klant. Een uitbreiding van de strafbaarheid tot de klant lijkt B. en W. niet wenselijk daar de verbindenheid van een dergelijke bepaling dubieus is. B. en W. stellen de raad voor bedoelde verordening in deze geest te wijzigen.

Cookieinstellingen