Utrecht 60 jaar terug: Hoog Catharijne uit sfeer onwerkelijkheid

Foto: UN 29-05-1963

Hoog Catharijne is sedert oktober 1962 in Utrecht een naam die bij de burgerij nog maar weinig weerklank heeft gevonden. Zou van dit grootse plan, deze stoutmoedige conceptie om van de oude stationswijk een modern voorportaal van de city te maken, compleet met warenhuizen, winkels, kantoren en hotels, ooit iets terecht komen? Temeer waar in het plan een nieuw station van de spoorwegen is opgenomen? Nu echter de Nederlandse Spoorwegen in principe zich bereid hebben verklaard aan een vernieuwing van het station medewerking te verleden is een belangrijke stap vooruit gedaan. Dat meldt het Utrechtsch Nieuwsblad op woensdag 29 mei 1963.

Eind volgende maand, juni 1963, zal de Utrechtse gemeenteraad een uitspraak moeten doen over het plan-Hoog Catharijne van de N.V. Empeo (verenigde bouwbedrijven Bredero N.V.). Het lijdt echter nauwelijks twijfel of de raad zal zich algemeen en gaarne in positieve zin uiten.
Wat beoogt de N.V. Empeo nu ook alweer met dit plan-Hoog Catharijne? Men is van de gedachte uitgegaan dat Utrecht, vanouds het centrum van het land, door een aantal landelijke structuurwijzigingen de mogelijkheid heeft gekregen nog meer in betekenis toe te nemen.
Een van de argumenten welke de verwachting steunen dat Utrecht nu verder door haar functie als centrum in toenemende mate activiteiten zal aantrekken is het feit, dat de industriegebieden in Brabant, in het noorden en het oosten van het land en ook in West-Duitsland nog steeds in betekenis groeien. Dit alles heeft de directie van de N.V. Empeo ertoe gebracht te zoeken naar herstel en reconstructie van een vitaal deel van dit natuurlijk centrum. Er is een plan ontwikkeld voor moderne stedenbouw, waaraan men de naam Hoog Catharijne heeft gegeven.
Deskundigen van de maatschappij op het gebied van stedenbouw, verkeerstechniek, bouwconstructies en bouworganisatie, financiƫle experts hebben na gedegen studie voor het plannen een gebied uitgezocht, gelegen tussen het station en Achter Clarenburg. Deze gehele strook zal grondig worden vernieuwd.
De huidige stationswijk is het belangrijkste deel van het plan; het is het hart ervan. De kern is een verhoogd plein, 5,5 meter boven straatniveau, omgeven met winkels en geflankeerd door hoge bouwwerken waarin woningen, doch overwegend kantoren en bedrijven zullen zijn gevestigd. Ook zullen er hotels worden gebouwd.
Een voetgangers promenade voert enkele meters boven de Catharijnesingel naar het gebied van de Rijnkade en Achter Clarenburg. Aan de Mariaplaats is een parkeergarage geprojecteerd.
De voetgangerstraverse voert aan de andere kant van het winkelplein over het spoorwegterrein naar de Croeselaan. Het nieuwe stationsgebouw zal in die richting ook een uitgang krijgen. Er zal een parkeergelegenheid worden geschapen voor 2200 auto’s. Voor de uitvoering van het plan denkt men een jaar of tien nodig te hebben. Het gehele gebied omvat, zonder N.S.-emplacement, 17,4 ha.

Zo hebben de ontwerpers van het plan-Hoog Catharijne zich het nieuwe station gedacht.

Cookieinstellingen