Utrecht 60 jaar terug: Utrecht krijgt een nieuw station

Foto: UN 28-05-1963

Utrecht krijgt binnen enkele jaren een nieuw station. Dat meldt het Utrechtsch Nieuwsblad op dinsdag 28 mei 1963. Op grond van het door N.V. Empeo ontwikkelde plan-Hoog Catharijne zijn ook de Nederlandse Spoorwegen van oordeel dat gezien de opzet van dit grootse plan een vernieuwing van het station zeker gewenst is.

Wanneer er geen tegenslagen komen zal het mogelijk zijn dat de gemeenteraad in zijn laatste vergadering van de volgende maand, 27 juni, ten aanzien van dit plan in principe een beslissing neemt. Het besluit van de gemeenteraad zal in hoofdzaak neerkomen op het aanvaarden van een plan om te komen tot afbraak en reconstructie van de rommelige Utrechtse stationswijk.
Aanvankelijk was het twijfelachtig of de directie van de Spoorwegen op betrekkelijke korte termijn met de N.V. Empeo tot overeenstemming zou kunnen komen. Het zal algemeen grote voldoening geven dat dit is gelukt omdat de Spoorwegen zo snel hun medewerking hebben toegezegd. Uiteraard zijn de plannen ontwikkeld in nauw overleg met de desbetreffende gemeentelijke diensten.
Zoals bekend beoogt het plan Hoog Catharijne rond het nieuwe station, en verbonden met de oude stad via verhoogde winkelpromenades, een modern en groots winkel- en kantorencentrum te scheppen. Hierdoor kan de centrumfucntie die Utrecht heeft in belangrijke mate aan betekenis winnen.

Cookieinstellingen