Utrecht 60 jaar terug: 7638 ongelukken in 1962

Foto: UN 16-01-1963

In 1962 zijn er in Utrecht ruim 500 verkeersongelukken meer gebeurd dan in 1961, toen er 7135 waren geweest. Dat meldt het Utrechtsch Nieuwsblad op woensdag 16 januari 1963.

Stijgt het aantal ongelukken ieder jaar dus duidelijk, het aantal mensen dat daarbij werd gedood of gewond, bleef ongeveer constant: in 1962 21 doden tegen 34 in 1961 en 2347 gewonden tegen 2369 in het voorafgaande jaar.
Wat opvalt is het groeiende aantal kinderen dat bij een ongeluk betrokken raakt. In 1962 werden 103 kinderen in de leeftijd van 0 to 5 jaar het slachtoffer en 334 in de leeftijd van 6 tot en met 15 jaar. In 1961 werden respectievelijk de aantallen 91 en 305 genoteerd.
Volgens inspecteur Th. J. de Vries , de waarnemend chef van de afdeling verkeer, valt hieruit de conclusie te trekken dat de kinderen veel te weinig een goed voorbeeld wordt gegeven. De verkeerslessen op school zijn nutteloos, zegt hij, wanneer de ouderen slecht voordoen hoe men zich het verkeer dient te gedragen.
Op school leren de kinderen dat zij bij rood voetgangerslicht moeten wachten. Maar als de kinderen ’s zaterdag met de ouders meegaan de stad in, dan kan men heel vaak zien dat die ouders met hun kinderen door rood voetgangerslicht lopen en zeggen: Er is toch niemand die het ziet. Deze mentaliteit zet zich voort als de kinderen op straat spelen.
Inspecteur De Vries noemde het erg dat in Utrecht gemiddeld zes mensen per dag gewond worden bij een verkeersongeluk. Hij gaf voorts als zijn persoonlijke mening dat in 1966 Utrecht al een totaal van 10.000 ongelukken zal hebben.
Uit het jaar jaaroverzicht blijkt ook dat in 1759 gevallen het niet verlenen van voorrang oorzaak van een ongeluk was. In files kwamen 1355 botsingen voor, het elkaar snijden bij het passeren was 1164 maal de aanleiding tot een botsing.
Gedurende het eerste halfjaar waren 33 ongelukken te wijten aan loslopende honden. Over het tweede half jaar was het niet mogelijk wat dit betreft een juist beeld te krijgen, omdat toen de maatregelen ter voorkoming van hondsdolheid golden.
Bij de 7638 ongelukken in 1962 waren 7682 personenauto’s betrokken, 1676 bromfietsen, 1332 fietsen, 1190 bestel- en 1140 vrachtauto’s, 461 autobussen, 410 voetgangers van wie 88 op een zebrapad, 358 scooters en 255 motoren. De rotonde Smakkelaarsbrug was in 1962 met 119 botsingen het gevaarlijkste kruispunt.

Reacties

Cookieinstellingen