Utrecht 60 jaar terug: een vrij rustige jaarwisseling

Foto: UN

Het jaar 1962 deed in Utrecht wel rumoerig maar zonder veel wanordelijkheden zijn intrede. ‘De politie, die slechts van ’s avonds 11 uur tot 2 uur iets was versterkt, had weinig moeite ervoor te zorgen dat alle brood- en andere dronkenheid binnen de grenzen van het betamelijke bleef’, aldus het Utrechtsch Nieuwsblad op dinsdag 2 januari 1962.

Slechts eenmaal moest even krachtdadig worden ingegrepen. Dat was toen opgeschoten jongens de brandweer probeerden te beletten een kerstboombrand te blussen in de Boorstraat, door de brandweer met stenen te bekogelen. Twee mannen werden hierbij gewond, zij het niet ernstig.
De avond begon rustig. Tussen 21- en 23.30 uur was het in Utrecht bijzonder stil. De natte sneeuw die omstreeks half tien was gaan vallen, bleef ongerept liggen. Even leek het erop of het nieuwe jaar in een romantisch wit zou beginnen.
Echter tegen half twaalf kwamen op het politiebureau de eerste aanwijzingen binnen dat men begonnen was aan de voorbereidingen op de jaarwisseling.
Bij de Zandbrug had men een metershoge brandstapel van kerstbomen gemaakt. Het hout was net met petroleum overgoten, toen de politie arriveerde. Het feest ging niet door. Een auto van de gemeentelijke reinigingsdienst kwam om, onder gejoel van de omstanders, de bomen in te laden.
Soortgelijke taferelen speelden zich af in andere delen van de stad. Op het Houtplein moest de brandweer het vuur blussen. Het door sneeuw en regen nat geworden hout zette de buurt in een dichte rookwolk, die het verkeer daar haast onmogelijk maakte.
De politie ging volgens het Utrechtsch Nieuwsblad overal zeer soepel te werk. De agenten hadden de opdracht gekregen om zoveel mogelijk met tact op te treden. Kwam er een melding binnen van een brandje, dan werd er eerst een surveillanceauto op afgestuurd. leverde het vuur geen gevaar op voor de omgeving en had ook het verkeer niet te veel last van de rook, dan lieten de agenten de bomen rustig branden.
Alleen in de Boorstraat moest men krachtdadig optreden. Een dikke vettige rookwolk, afkomstig van in brand gestoken kerstbomen en banden onder aan de spoordijk, bezorgden het treinverkeer op de lijn Utrecht – Amersfoort vee last. De brandweer werd gewaarschuwd om de brand te blussen. Het publiek dacht daar echter anders over. De sfeer was er volgens het Utrechtsch Nieuwsblad allesbehalve sympathiek, toen de eerste politieauto aan kwam rijden. Bepaald vijandig werd die bij aankomst van de brandweerauto.
Nauwelijks was de eerste slang ontrold of er werd met stenen gegooid. Twee brandwachten, de heren T. Ridderbos en C. Overeem kregen een steen tegen het hoofd. Voor hen begon 1962 met een wond boven het oog. De politie kreeg het bevel om de wapenstok te trekken. Rustig drongen een twintigtal politiemannen het publiek terug. Ging het nog onwillig, dan deed een waterstraal wonderen. En ook een politieman met hond kon ertoe bijdragen dat niemand zijn bezinning verloor en dingen ging doen, waar hij later spijt van zou hebben. Zo keerde na een half uur ook in de Boorstraat de rust terug.

Reacties

Cookieinstellingen