Utrecht 60 jaar terug: Kees de gashond gaat naar Denemarken

Foto: UN

Kees, die al sedert 1956 al snuffelend door de Utrechtse straten loopt, is op zaterdag 9 september 1961 weer in het nieuws. Want een week later gaat hij op werkbezoek in Denemarken: in Hellerup bij Kopenhagen, zo meldt het Utrechtsch Nieuwsblad die dag. Het gemeentebestuur van dit stadje heeft het Gasinstituut in Den Haag gevraagd of het de hond van dit instituut zou mogen lenen.

In navolging van Utrecht heeft men in Den Haag namelijk ook een hond op het ontdekken van gaslekken afgericht. Deze hond is echter op dat moment niet in zo’n goede conditie en vandaar dat Kees gevraagd is.
Het idee van de gashond is afkomstig van gasfitter Th.G. Ockhuisen. Die was in 1955 op straat bezig een lek te zoeken toen een politie-agent met een speurhond hem passeerde. ‘Tegelijkertijd flitste het door het hoofd van Ockhuisen: een hond om gaslekken op te zoeken!’ Hij deed zijn idee in de ideeënbus van het GEVU en het resultaat is dat Kees, de Utrechtse gashond bij alle gasfabrieken in Europa en ook nog wel daarbuiten, bekend is.
Daar heeft hoofddirecteur ir. J. van Dam van Isselt voor gezorgd. Voordat er in Stockhom een internationaal congres van directeuren van gasfabrieken werd gehouden, zond hij het secretariaat een rapport over Kees’ werk. Trots kon de heer Van Dam van Isselt vertellen dat Kees in twee uur, één kilometer buis nasnuffelt, een werk waar voordien 40 manuren inzaten.
Kees is op het zoeken van gaslekken afgericht door een vroegere ambtenaar van de rijksopleidingsschool voor speurhonden in Den Haag, de heer K. Bouma. De heer Bouma vertelde dat hij Kees het werk in een maand of vier had geleerd. ‘Alles ging in de grootste vriendschap en met een zacht lijntje.’
Kees wordt begeleid door de lekzoeker N. Kock. Deze begeleiding, zo zei de heer Bouma, is bijzonder belangrijk. Kan de man zonder de hond een lek niet vinden, de hond kan het ook niet zonder de man. Het is ‘teamwork’ en beide moeten geheel op elkaar zijn ingespeeld. Maar dan gaat het ook feilloos.
Kees is in 1961 inmiddels 8 jaar en omdat hij natuurlijk ook sterfelijk is, heeft men reeds een opvolger voor hem getraind. Dat is Nico.
In Amerika en Frankrijk heeft men ook, in navolging van Utrecht geprobeerd gaslekken met een hond te vinden, maar dat is niet gelukt. Men had niet de goede methode van africhten gekozen. Nu gaan ze het in Denemarken eens nauwkeuriger bezien.

Reacties