Utrecht krijgt een monument voor de gastarbeider

Foto:

Utrecht krijgt een monument voor de gastarbeider. Dat schrijft het Utrechts college naar aanleiding van vragen van de gemeenteraad hierover. De verwachting is dat het monument in 2021 kan worden gerealiseerd.

In 2020 is het precies 50 jaar geleden dat de laatste wervingsovereenkomst voor gastarbeiders werd gesloten. Naar aanleiding daarvan heeft de Utrechtse gemeenteraad het college in april vorig jaar vragen gesteld over de mogelijkheden voor een monument er ere van gastarbeiders.
Het college heeft vervolgens onder meer een gesprek gevoerd met de Turkse ondernemersvereniging (TOV). Zij gaven aan dat bij een grote groep Utrechters met een migratie-afkomst of kinderen van ouders met een migratie-afkomst deze wens bestaat voor een monument voor de gastarbeider. De conclusie was dan ook dat er een voldoende breed draagvlak is in de stad voor een monument voor de gastarbeider. Het zou dan een eerbetoon moeten zijn voor de groep arbeidsmigranten uit Italië, Griekenland, Marokko, Portugal, Spanje, Turkije en voormalig Joegoslavië die in de jaren 60/70 naar Nederland kwam.
Er wordt nu een kunstwerkgroep gevormd die bij all stappen in het proces zal zijn betrokken. In deze werkgroep worden naast vertegenwoordigers van de Turkse Ondernemersvereniging ook vertegenwoordigers van andere arbeidsmigrantengroepen gevraagd. Ook worden meerdere kunstenaars met diverse culturele achtergronden uitgenodigd om ideeën voor een hedendaags monument uit te werken. Het college gaat samen met de betrokken migrantengroepen op zoek naar de beste locatie waar een link is met het arbeidsverleden en de sociale geschiedenis van de arbeidsmigranten.

Reacties