Montagebedrijf moet opbrengsten misgelopen zonnestroom vergoeden

Foto: Los Muertes Crew

De rechtbank Rotterdam bepaalde onlangs dat een installatiebedrijf schade moet vergoeden aan een woningeigenaar. Dit omdat de twaalf zonnepanelen die de man besteld had voor zijn huis niet zoals afgesproken in de lente werden gemonteerd, maar pas na de zomer op het dak werden gelegd. Het installatiebedrijf moet de misgelopen stroomopbrengsten aan de woningeigenaar vergoeden.

Wat speelt er in deze zaak? Om duurzame stroom te kunnen opwekken, bestelt een man twaalf zonnepanelen bij een bedrijf. Er wordt afgesproken dat de panelen binnen tien tot twaalf weken worden geleverd en geïnstalleerd. De woningeigenaar krijgt hiervoor een factuur van ruim 7.000 euro.

Afspraak aantal keren afgezegd

Er wordt een afspraak gemaakt om de zonnepanelen te installeren, maar vlak voor de installatiedag wordt deze afspraak afgezegd. Nadien gebeurt dit nog een aantal keren. Vier maanden later dan afgesproken begint het bedrijf alsnog met de werkzaamheden, die pas drie weken later helemaal klaar zijn. Tijdens de werkzaamheden wordt ook nog eens schade aan het dak veroorzaakt.Het installatiebedrijf onderneemt zelf geen actie om dit te herstellen. De woningeigenaar is het vervolgens helemaal zat en stapt naar de rechter. Enerzijds om zijn schade aan het dak vergoed te krijgen en anderzijds om een vergoeding te eisen voor de misgelopen stroominkomsten in de periode dat de panelen eigenlijk al op het dak zouden moeten liggen indien het bedrijf de gemaakte afspraken correct had nageleefd. De man eist hiervoor een schadevergoeding.

In verzuim
Het bedrijf wijst de vorderingen af omdat de vergoeding van misgelopen stroominkomsten volgens haar in de algemene voorwaarden is uitgesloten. De te late levering werd veroorzaakt door overmacht, aldus het bedrijf. De kantonrechter oordeelt echter anders. Hij wijst naar de offerte waarin een lever- en montagetermijn van tien tot twaalf weken staat vermeld, zonder voorbehoud. Daar mag de woningeigenaar het bedrijf aan houden. Uiterlijk twaalf weken na acceptatie van de offerte had het bedrijf moeten starten met de montage. Vanaf dat moment was het bedrijf in verzuim. De woningeigenaar heeft daarom recht op schadevergoeding, stelt de kantonrechter. Dit geldt eveneens voor de schade aan het dak, die is ontstaan bij de montage van de zonnepanelen. Die schade had het bedrijf binnen een redelijke termijn moeten herstellen. Ondanks toezeggingen is dit echter niet gebeurd. Daarom heeft de woningeigenaar recht op een vervangende schadevergoeding.

Algemene voorwaarden
Ook moet het bedrijf de misgelopen stroominkomsten van de woningeigenaar vergoeden, oordeelt de kantonrechter. Hoewel dit is uitgesloten in de algemene voorwaarden, heeft het bedrijf haar klant volgens de rechter geen redelijke mogelijkheid gegeven om van die algemene voorwaarden kennis te nemen vóór het sluiten van de overeenkomst. Daardoor kan dit beding worden vernietigd. De misgelopen stroomopbrengsten bedragen ruim 850,- euro. Deze komen bovenop de herstelkosten van het dak, waardoor het bedrijf een schadevergoeding van bijna 1.700 euro moet betalen.
Meer weten over dit onderwerp? Neem dan contact op met RechtNet Advocaten via [email protected] of bel naar 073-6154311.

Cookieinstellingen