U-OV en Syntus Utrecht blijven twee jaar langer rijden

Foto: provincie Utrecht

De beide Utrechtse OV-concessies, U-OV en Syntus Utrecht, worden met twee jaar verlengd. Dat heeft het bestuur van de provincie Utrecht bekend gemaakt. De concessies zouden eigenlijk aflopen in 2023. Maar door de coronacrisis en alle onzekerheden die dit met zich meebracht, was er extra tijd nodig voor een goede voorbereiding van de nieuwe OV-concessieperiode.

Met de verlenging houdt de Utrechtse reiziger de komende jaren goed openbaar vervoer, aldus de provincie. De provincie heeft met de vervoerbedrijven U-OV (uitgevoerd door Qbuzz) en Syntus Utrecht (uitgevoerd door Keolis) heldere afspraken gemaakt over de verlenging. Ondertussen is de provincie druk bezig met de voorbereiding van de aanbesteding van de nieuwe concessieperiode die loopt van 2025 tot 2035.
De coronacrisis heeft het openbaar vervoer hard geraakt. Het aantal reizigers is fors gedaald vanaf het begin van de coronaepidemie in maart 2020 en is bovendien veel onvoorspelbaarder geworden dan voor corona. Het aantal reizigers is dit jaar, nadat de coronabeperkingen opgeheven waren, weliswaar weer gegroeid, maar zit momenteel op niet meer dan circa 80 procent van de reizigers uit 2019.
Vanwege de grote onzekerheden in aantallen reizigers en daarmee ook de onvoorspelbaarheid voor de financiën voor het OV, werd in het voorjaar van 2021 al besloten om de concessies als noodmaatregel met twee jaar te verlengen.
Sindsdien is de provincie in gesprek gegaan met beide vervoerders over de voorwaarden voor de verlenging. Belangrijk uitgangspunt daarbij is dat de provincie het OV goed op peil wil houden, ondanks de lagere reizigersaantallen. ‘We hebben het openbaar vervoer hard nodig, vanwege de groei en verstedelijking in de provincie, maar ook voor de duurzaamheidsambities van de provincie Utrecht. Een achteruitgang van het openbaar vervoer past hier niet bij’, aldus gedeputeerde Robert Strijk. ‘Ik ben daarom blij dat we goede afspraken hebben kunnen maken met vervoerders U-OV en Syntus Utrecht, en dat we hiermee zorgen dat we het OV en het netwerk goed op peil houden voor de reizigers.’ Om te zorgen dat het OV inderdaad op peil kan blijven, stelde Provinciale Staten eerder al een extra bedrag van 50 miljoen beschikbaar.
Ondertussen werkt de provincie hard door aan de voorbereidingen van de nieuwe concessieperiode, die start in 2025 voor een periode van minimaal 10 jaar. Voor deze concessies is in mei 2022 een Nota van Uitgangspunten en een Netwerkperspectief opgesteld met daarin de hoofdlijnen voor de nieuwe periode. Deze worden nu verder uitgewerkt tot een concreet Programma van Eisen. Daar kan straks elke vervoerder die dat wil, op bieden.

Reacties

Cookieinstellingen