Utrecht telt ruim 12.000 elektrische auto’s en ruim 3.000 oplaadpunten

Foto: Independer

Het aantal elektrische motorvoertuigen dat in december 2021 in Utrecht geregistreerd stond was 12.124. In 2013 waren er dat nog 1.445. Het aantal oplaadpunten voor elektrische auto’s is gestegen tot 3.133. Dat blijkt uit het zojuist verschenen Duurzaamheidsverslag 2021.

Daarbij moet vermeld worden dat veel elektrische leaseauto’s in andere gemeenten geregistreerd staan, waardoor het werkelijke aantal elektrische auto’s in Utrecht groter is. In de inwonersenquête van 2021 geeft 8 procent van de respondenten aan één of meer elektrische auto’s in hun huishouden te hebben.
In de gemeente Utrecht zijn er 8,7 laadpunten per 1.000 inwoners. Dat is relatief het hoogst in vergelijking met de andere G4-steden. Het afgelopen jaar zijn er 700 publieke laadpalen bijgekomen. De gemeente plaatst een nieuwe openbare laadpaal zodra die nodig is. Dat wordt bepaald op basis van hoe vaak de bestaande laadpalen gebruikt worden. In december 2021 staan in Utrecht 1.136 publieke laadpalen. Voor de komende jaren zijn zijn 1.500 nieuwe oplaadlocaties in de openbare ruimte aangewezen, om de laadpalen in de openbare ruimte te kunnen plaatsen zodra ze nodig zijn. De gemeente gaat er vanuit dat daarmee voldoende locaties beschikbaar zijn tot 2025. Daarnaast komen er op 19 locaties circa 100 publieke snelladers bij.

Reacties

Cookieinstellingen