Landelijke Expertisecentrum Ondernemerschap Statushouders en Nieuwkomers

Foto: Alyibel Colmenares via pixabay

Vandaag wordt het Landelijk Expertisecentrum Ondernemerschap Statushouders en Nieuwkomers (www.eosn.nl) gelanceerd. Na een lange periode van voorbereiding, is er nu een loket voor gemeenten die statushouders en nieuwkomers met bijstandsuitkering op weg willen helpen met het starten van een eigen bedrijf. EOSN biedt kennis en deskundigheid om deze doelgroep goed op weg te helpen.

EOSN is uit noodzaak opgericht. Niet alleen voor gemeenten en overheid, maar ook voor de doelgroep én bedrijven. We weten uit onderzoek en eigen ervaring dat een groot deel van de doelgroep kiest voor zelfstandig ondernemerschap. Starten vanuit bijstand (Bbz regeling) is goed mogelijk maar is niet goed toegankelijk voor hen. Door gebrek aan kennis van doelgroep, taalbarrière en juiste inzet van regelingen weten gemeenten en uitvoeringsorganisaties niet goed in te spelen op de behoefte van de doelgroep.
Versnippering van wet- en regelgeving, voorwaarden en fiscale spelregels, maken het starten van een eigen bedrijf er niet makkelijker op. EOSN spreekt de taal van de doelgroep en helpt hen zo goed mogelijk op weg. Bedrijven in specifieke sectoren weten niet waar ze hun personeel vandaan moeten halen. EOSN leidt statushouders op voor een vak én tot zelfstandige professionals die personeelstekorten helpen oplossen.
Kennis van de doelgroep, de Bbz regeling, wet- en regelgeving en het ambtelijk apparaat bij EOSN maakt dat succesvol ondernemerschap en financiële onafhankelijkheid bereikbaar is voor statushouders en nieuwkomers.

Reacties

Cookieinstellingen