Woonadviseur helpt Utrechtse 55plussers bij passend wonen  

Foto: woonadviseur ouderen

Utrechters vanaf 55 jaar die vragen hebben over de woning waarin zij oud willen worden, kunnen vanaf vandaag terecht bij de Woonadviseur Ouderen 55plus. De woonadviseur is één van de manieren waarop de gemeente Utrecht er, samen met partners in de stad, voor zorgt dat ouderen nu en in de toekomst wonen in een woning die past bij hun wensen en behoeften. Op deze manier wordt de bestaande woningvoorraad beter benut.  

In Nederland wonen mensen steeds langer zelfstandig thuis, in hun eigen vertrouwde omgeving. Voor veel mensen is dat een prettig vooruitzicht, maar het brengt ook nieuwe vragen en uitdagingen met zich mee; de druk op de zorg en de woningnood nemen de komende jaren alleen maar verder toe. Om Utrechtse ouderen te ondersteunen bij hun woonvragen is nu de Woonadviseur Ouderen 55plus gestart. Met de slogan: “55plus woon bewust!” worden inwoners van Utrecht uitgedaagd om alvast na te denken over hun toekomst en de woonsituatie die daarbij past. Deze boodschap sluit aan op de landelijke campagne ‘Praat vandaag over morgen’ van het ministerie van VWS en ActiZ (branchevereniging van zorgorganisaties).  Vanaf nu is de nieuwe site van de Woonadviseur Ouderen online (www.woonadviseur55plus.nl) en is het team telefonisch bereikbaar (030-23 61 804).

Wethouder Dennis de Vries is blij met de woonadviseur: “Als je wat ouder wordt, is het goed om na te denken over je toekomstige woonbehoeften. Past je huidige woning nog bij je? Wordt je woning op een bepaald moment niet te groot of de trap te hoog? Hoe zit het met voorzieningen in de buurt? Wonen er familieleden of bekenden in de buurt die kunnen helpen? De Woonadviseur helpt mensen bij het beantwoorden van die vragen, en helpt mee als de uitkomst is dat een andere woning meer geschikt is. Dit kan ook een positief effect hebben op de doorstroming; als ouderen verhuizen, komen er meer woningen vrij voor gezinnen die nu vaak geen plek kunnen vinden in de stad.”
Volgens De Vries is het daarbij wél van belang dat er wordt gezorgd voor meer woningen, ook voor ouderen: “Alle registers moeten open. Eén enkele maatregel gaat nooit het verschil maken in de huidige wooncrisis.”

Wat doet de Woonadviseur?  
De woonadviseur denkt gratis met mee met 55plussers en helpt ze persoonlijk op weg als dat nodig is. Bijvoorbeeld met een tijdige inschrijving bij DAK (voorheen Woningnet), door te zoeken naar mogelijke woonvormen of geschikte nieuwbouw, door hen te wijzen op voorrangsregelingen bij verhuizen of met hulp bij digitale informatie. De Woonadviseur Ouderen 55plus is de opvolger van de Verhuisadviseur Senioren Utrecht. De gemeente Utrecht en de Utrechtse woningcorporaties zijn opdrachtgever.  

Buurtvoorrang en woongemeenschappen voor ouderen  
De Woonadviseur komt voort uit het Actieplan Een (t)huis voor ouderen, een gezamenlijk actieplan van de gemeente, vertegenwoordigers van de ouderen zelf, huurders, zorginstellingen, ontwikkelaars, beleggers, initiatiefnemers, woningcorporaties en het zorgkantoor. In het actieplan spraken de partners af om extra in te zetten op meer woningen en op (nieuwe) woonvormen en woonzorgvormen die passen bij de wensen en behoeften van ouderen.   

Inmiddels worden meer acties uit het plan uitgevoerd. Zo bouwt Woonin het nieuwbouwcomplex De Tenor in de Utrechtse wijk Ondiep, waar ouderen uit de buurt onder voorwaarden voorrang krijgen op een woning. Het toepassen van buurtvoorrang voor door corporaties bij wooncomplexen voor ouderen (en ook jongeren) is sinds 22 maart mogelijk dankzij een aanpassing in de Huisvestingsverordening van de gemeente Utrecht.   
Geclusterde woonvormen kunnen eraan bijdragen dat mensen langer thuis wonen, elkaar ontmoeten en een gemeenschap vormen. Ook dat stimuleren we vanuit het actieplan.  
Zo opende op 8 maart de woongemeenschap Aafia in Kanaleneiland, waar tien ouderen zelfstandig samenwonen. Ze ondernemen activiteiten en helpen en ondersteunen elkaar. De bewoners vinden het prettig om samen te leven en te weten dat er altijd iemand is die voor ze klaarstaat.  

Een ander voorbeeld is het Hof van Leeuwesteyn in Leidsche Rijn, waar Woonin een woonconcept realiseert dat zich richt op ouderen vanaf 55 jaar met en zonder zorgbehoefte en gezinnen. Het doel is dat mensen hier zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen, dankzij bewoners die zich actief opstellen in de gemeenschap en de samenwerking met AxionContinu, die er zorg aan huis kan leveren.   

Cookieinstellingen