Ziekenhuizen regio Utrecht blijven geplande zorg leveren

Foto: umc Utrecht

De ziekenhuizen in de regio Utrecht hebben de afgelopen weken al een deel van de reguliere zorg al afgeschaald. Daarmee is noodzakelijke capaciteit beschikbaar voor zowel de reguliere- als de coronazorg. De overige capaciteit wordt gebruikt om in ieder geval de spoedzorg in de regio te blijven leveren. Naar verwachting wordt ook in de regio Utrecht de komende dagen nog een deel van de niet medisch-noodzakelijke zorg verder afgeschaald. Er liggen op dit moment 184 coronapatiënten in de Utrechtse ziekenhuizen, waarvan 47 op de IC.

In de Utrechtse ziekenhuizen staat de zorg onder hoge druk, door de toename van coronapatiënten en uitval van zorgpersoneel. De ziekenhuizen zijn voorbereid om het toenemende aantal coronapatiënten op te vangen en gaan verder afschalen als dat nodig is. De afspraken die op dit moment zijn gepland gaan vooralsnog door. Als de situatie wijzigt, neemt het ziekenhuis contact op met de patiënten. Alle medische noodzakelijke zorg die niet kan worden uitgesteld, gaat door en ook de spoedzorg is in de regionale ziekenhuizen beschikbaar.

St. Antonius Ziekenhuis
Op dit moment zijn er geen wijzigingen voor de huidige afspraken in het St. Antonius Ziekenhuis. Afgelopen weken is de reguliere zorg al verder afgeschaald om de komende periode goed door te komen en ook de extra coronazorg te kunnen leveren. Niet alleen uit zorg voor de patiënten, maar ook voor de medewerkers. Op dit moment komen alleen patiënten in het ziekenhuis voor zorg die niet op afstand kan of niet uitgesteld kan of hoeft te worden. Andere zorg is óf uitgesteld óf vindt plaats via een telefonisch- of videoconsult. Als daar komende tijd verandering in komt, dan neemt het ziekenhuis contact op met de patiënt. In het St. Antonius liggen nu 56 coronapatiënten, waarvan 15 op de IC.

Diakonessenhuis
Het Diakonessenhuis gebruikt nu 40 procent van haar OK-capaciteit. Planbare zorg waarbij dat zonder medisch nadelige gevolgen kan, wordt uitgesteld. Patiënten die dit betreft worden hierover gebeld. Ook op de poliklinieken zijn rond de feestdagen minder afspraken gepland dan normaal en iets minder dan in andere jaren tijdens de feestdagen. Het Diakonessenhuis blijft alle acute en spoedzorg verlenen. In het Diakonessenhuis liggen nu 28 coronapatiënten, waarvan 6 op de IC.

Meander Medisch Centrum
De extra capaciteit betekent dat er personeel van andere verpleegafdelingen en de poliklinieken vrij moet worden gemaakt voor de verpleging van corona patiënten. Meander zal daarom nog meer de niet-kritieke, planbare zorg gaan uitstellen. Hiermee geeft Meander gehoor aan de oproep van minister Van Ark om de planbare zorg te verminderen. Welke afspraken komen te vervallen is waarschijnlijk nog voor de Kerst duidelijk. Meander stelt patiënten daar over zo snel mogelijk op de hoogte. Patiënten hoeven niet te bellen naar het ziekenhuis; bij geen bericht van Meander gaat de afspraak gewoon volgens planning door. In het Meander Medisch Centrum liggen nu 41 coronapatiënten, waarvan 10 op de IC.

UMC Utrecht
In het UMC Utrecht is de reguliere zorg met ongeveer 30% afgeschaald, dat betreft de klinische en operatieve zorg. De afspraken in de polikliniek gaan via videoconsulten of telefoongesprekken door zoals gepland. Indien zorg niet doorgaat, worden individuele patiënten daarover geïnformeerd door het ziekenhuis. In het UMC Utrecht liggen nu 58 coronapatiënten, waarvan 15 op de IC.

Reacties