Kosten voor griffierechten gaan omlaag

Foto: pixabay

Het voorstel van demissionair minister Weerwind van Rechtsbescherming om de griffierechten met 13,5 procent te verlagen is onlangs goedgekeurd door de ministerraad.

Griffierechten zijn kosten die mensen moeten betalen om een zaak voor de rechter te brengen en om zich voor de rechter in een zaak te verweren. De aangekondigde verlaging van de griffierechten geldt voor alle zaken, behalve voor civiele zaken boven 100.000 euro en zaken die voor het Netherlands Commercial Court worden gebracht. Om de verlaging zo snel mogelijk in te voeren wordt de geplande indexering voor 2024 verlaagd en ziet de regering ook af van de eerder uitgestelde indexering voor 2023. In totaal wordt voor de verlaging van de griffierechten structureel een bedrag van 27 miljoen euro uitgetrokken.

Toegang tot het recht
Weerwind vindt dat geschillen zo eenvoudig mogelijk moeten worden opgelost. Het is fijn als partijen er samen uitkomen. Maar als dat niet lukt moet de gang naar de rechter volgens de minister altijd open staan. De hoogte van het griffierecht kan een drempel zijn voor burgers en bedrijven om die stap naar de rechter te zetten of om zich daar te verweren. Door de kosten te verlagen wordt het eenvoudiger voor mensen om hun recht te zoeken en wordt de toegang tot het recht vergroot.

Indexering geschrapt
Om de griffierechten te verlagen, wordt de uitgestelde indexering van 2023 van 10,29 procent definitief geschrapt. Deze indexering was eerder al uitgesteld omdat er een wetsvoorstel over griffierechten verlaging werd voorbereid en het tegenstrijdig zou zijn de griffierechten eerst door indexering te verhogen en snel daarna weer te verlagen. Naast het schrappen van de indexering van 2023 wordt tegelijkertijd ook de indexering voor 2024 verlaagd van 4,57 naar 1,83 procent. In totaal worden de griffierechten circa 13,5 procent lager dan ze anders waren geweest. Op deze manier krijgen rechtzoekenden direct duidelijkheid over de hoogte van de griffierechten per 1 januari 2024 en wordt de verlaging met zo min mogelijk administratieve handelingen ingevoerd.

Minder budget beschikbaar
Het kabinet was aanvankelijk van plan om een wetsvoorstel in te dienen om de griffierechten te verlagen met 25 procent, maar moest in het voorjaar van 2023 echter andere financiële keuzes maken. Daardoor is er minder budget beschikbaar voor de verlaging van de griffierechten, namelijk nog 27 miljoen euro. Het wetsvoorstel voor het verlagen van de griffierechten met 25 procent wordt niet doorgezet. Door civiele zaken met vorderingen hoger dan 100.000 euro en zaken voor het Netherlands Commercial Court uit te zonderen van de verlaging, kunnen de griffierechten met 13,5 procent worden verlaagd. De griffierechten voor deze twee procedures worden per 1 januari 2024 geïndexeerd met de indexering van zowel 2023 als 2024. Dat betekent in totaal een indexering van 15,33 procent.

Meer weten over dit onderwerp? Neem dan contact op met RechtNet Advocaten te Den Bosch via [email protected] of bel naar 073-6154311.

Cookieinstellingen