Agenten onterecht ontslagen wegens plichtsverzuim

Foto: pixabay

Drie van de vijf wijkagenten in Noord-Limburg die in 2020 werden ontslagen wegens plichtsverzuim, zijn onterecht ontslagen door hun korpschef. Dat heeft de rechtbank in Roermond bepaald.

Aanleiding voor de korpschef om de vijf agenten te ontslaan was onder meer het feit dat zij in een WhatsApp-groep grensoverschrijdende berichten en foto’s naar elkaar stuurden. Volgens de rechtbank vallen de gestuurde WhatsApp-berichten en het commentaar bij de gedeelde foto’s echter onder het recht op vrijheid van meningsuiting. 

Strafontslag
Alvorens tot strafontslag over te gaan had de korpschef dan ook eerst de Adviescommissie grondrechten en functie-uitoefening ambtenaren (Agfa) om advies moeten vragen. Omdat dit niet is gebeurd, kan bij het strafontslag van drie van de vijf agenten volgens de rechter niet worden verwezen naar het versturen van de grensoverschrijdende WhatsApp-berichten aan collega’s. Bij drie van de vijf agenten blijven hierdoor te weinig of te lichte gedragingen over om hen onvoorwaardelijk te ontslaan. Dit komt volgens de rechtbank onder meer door het gebrek aan leiding en begeleiding vanuit het politiekorps, in het kader van het zogenoemde contextgedreven werken. Dit is een speciale manier van werken die bij het team in Horst was ingevoerd en waarbij de burger centraal werd gesteld.

Vals proces-verbaal
In deze drie zaken is het aan de korpschef om een nieuw besluit te nemen. Die kan er voor kiezen om het strafontslag in te trekken en daarover eerst advies van de Agfa vragen. Een andere mogelijkheid is om aan de betreffende agenten een lichtere straf op te leggen. Bij twee agenten acht de rechter het ontslag wel gerechtvaardigd, zelfs zonder het advies van Agfa. Deze twee agenten hebben namelijk ook andere overtredingen begaan, zoals het opmaken van een vals proces-verbaal. Verder heeft een van de twee een valse melding doorgegeven bij Meld Misdaad Anoniem.

Ernstig plichtsverzuim
De rechtbank rekent hen dit zwaar aan, omdat het openbaar ministerie en de rechterlijke macht volgens de rechter moeten kunnen vertrouwen op de gegevens in de opgemaakte processen-verbaal. Valse processen-verbaal leiden tot ondermijning van de rechtsstaat en zijn funest voor het vertrouwen van de burger in deze rechtsstaat. Dit geldt eveneens voor valse MMA-meldingen. De rechtbank ziet deze overtredingen daarom als ernstig plichtsverzuim en de strafontslagen van de twee agenten blijven daarom staan.

Destijds werden in totaal elf agenten bestraft. De zes anderen kregen lichtere straffen, zoals degradatie, overplaatsing of het intrekken van verlofuren.

Meer weten over dit onderwerp of over bijvoorbeeld incasso zaken? Neem dan contact op met RechtNet Advocaten via [email protected] of bel naar 073-6154311.

Cookieinstellingen