Partij voor de Dieren heropent meldpunt vuurwerkoverlast

Foto: Pixabay

Iedereen die in Utrecht overlast ervaart van vuurwerk kan dit vanaf nu melden bij het Meldpunt Vuurwerkoverlast van Partij voor de Dieren gemeente Utrecht. Op deze manier kan de Partij voor de Dieren beter in kaart brengen waar en hoeveel (geluids)overlast en afval er wordt veroorzaakt door vuurwerk in de gemeente.

De Partij voor de Dieren wil in Utrecht al jaren een vuurwerkverbod, vanwege de overlast voor mensen en dieren, en ook vanwege de schade aan het milieu, de natuur en materiële schade. Al jaren wordt in Utrecht gesproken over een verbod op het afsteken van vuurwerk door consumenten. Het leek erop dat er een verbod zou komen voor de jaarwisseling 2022/2023, maar nu is er besloten om (pas) voor de jaarwisseling 2024/2025 een burgerberaad in te stellen, dat in 2024 hierover gaat discussiëren. De Partij voor de Dieren verwacht dat uit dat beraad wederom komt dat er een vuurwerkverbod moet komen.
 
“Het is klaar met dat geknal”
Maarten van Heuven, fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren in Utrecht: “Een vuurwerkverbod volgend jaar is het minste dat Utrecht kan doen. Al jaren geeft een meerderheid van de inwoners van Utrecht aan dat het wat hen betreft klaar is met dat geknal, met het angst aanjagen van dieren en mensen, en met het slopen van de natuur, het milieu en de openbare ruimte. Vorig jaar kregen we in een maand tijd bijna 400 meldingen van vuurwerkoverlast in de gemeente Utrecht. Als er een totaalverbod komt, dus op het afsteken van knal- én siervuurwerk, is het ook eenvoudiger om het afsteken van illegaal vuurwerk aan te pakken: dan hoeven handhavers niet eerst te checken of iets nu wel of niet verboden is. Nu wordt er helaas nog steeds veelvuldig ‘geknald’ in Utrecht, ook met siervuurwerk. Bijvoorbeeld in de wijken Zuilen en Ondiep, waar praktisch het hele jaar door harde bommen te horen zijn. Het is een keer klaar!”.
 
Niet wachten op de landelijke overheid
Het meldpunt blijft actief tot 8 januari 2024, want de verwachting is dat er ook na de jaarwisseling nog vuurwerk wordt afgestoken, en dat er dan nog veel vuurwerkafval op de straten en in de natuur ligt. De Partij voor de Dieren roept mensen op om zowel de geluidsoverlast als het vuurwerkafval te melden. Op de site kunnen mensen namelijk een toelichting geven op de ervaren overlast. De informatie gebruikt de partij om in de gemeenteraad toe te blijven werken naar een verbod op consumentenvuurwerk in Utrecht. En ook biedt het de gemeente meer inzicht in de overlast die plaatsvindt en op welke locaties, zodat er meer en gerichter handhaving kan worden ingezet.
 Van Heuven: “We blijven niet wachten op de landelijke overheid, die treuzelt al zo lang! Diverse gemeenten hebben inmiddels een vuurwerkverbod ingesteld en hoe meer gemeenten dit doen, hoe sneller het afgelopen is met dit invasieve en schadelijke gebruik. Dat is uiteindelijk goed voor iedereen.”

Cookieinstellingen