Meer groen en ecologie door uitbreiding Nifterlakepark

Foto: gemeente Utrecht

Het braakliggende terrein aan de Fortlaan 28-32 wordt ingericht tot een groene verblijfsplek voor jong en oud. Door de herinrichting krijgt natuur meer ruimte en wordt het Nifterlakepark uitgebreid. De wijk Noordwest wordt hiermee verbonden met de ecologische zone van de Vecht. De herinrichting gaat naar verwachting in het eerste kwartaal van 2024 van start.

Ontwerp
Het ontwerp bestaat uit een groene en ecologische inrichting met bomen. Daarnaast is er afwisseling tussen open delen en dichte beplanting (waar voldoende ruimte is voor de natuur), en een natuurvriendelijke oever met een vlonder voor natuurbeleving en -educatie. Er komt ook een recreatie- verblijf en speelveld, waardoor het huidige speelbos groter wordt. Nieuwe, ondiepe sloten (wadi’s) vangen water op en zijn ecologisch, interessante plekken voor planten en dieren, omdat ze natter zijn en meer bescherming bieden. Het ontwerp is tot stand gekomen samen met direct omwonenden, de naastgelegen jachtwerf de Klop en scouting, stichting Speelbos Zuilen en Kracht van Zuilen.
Susanne Schilderman (wethouder openbare ruimte): “Dit wordt een prachtige plek om te wandelen en spelen, midden in het groen en vlak aan de Vecht. Het speelbos wordt verbonden met de rest van het gebied, waardoor er straks veel meer mogelijkheden in het park zijn. Bovendien draagt de herinrichting van de Fortlaan bij aan de biodiversiteit en het toevoegen van extra groen aan de stad.Ik ben blij met de fijne samenwerking met omwonenden en belanghebbenden die hieraan hebben bijgedragen. Zo zorgen we samen aan een leefbare stad.”

Uitkomst participatie 
Het conceptontwerp lag ter inzage van 8 februari tot 22 maart, en is toegelicht aan betrokkenen op een informatieavond op 1 maart 2023. Met de opgehaalde reacties wordt het ontwerp afgerond en de afweging is vastgelegd in de reactienota. Uit de binnengekomen reacties werd opgemaakt dat er breed draagvlak is voor de herinrichting. Er is geen bezwaar gemaakt. Daarbij zijn op basis van de reacties ook enkele wijzigingen aangebracht aan het ontwerp.

Vervolg 
Het ontwerp wordt uitgewerkt in overleg met Waterschap en Beheer. De omgevingsvergunning om van de bestemming af te wijken en het werken aan de oever wordt binnenkort ingediend.

Cookieinstellingen