Eerste nieuwbouwlocatie voor wooncoöperatie in Leidsche Rijn

Foto: jarmoluk via pixabay

In Leidsche Rijn Centrum komt dit voorjaar een eerste nieuwbouwlocatie beschikbaar voor een wooncoöperatie. De kavel biedt ruimte voor zo’n 15 tot 20 woningen. In het najaar volgt waarschijnlijk Zuilense Vecht als tweede locatie. Utrecht geeft op deze manier gehoor aan de behoefte van inwoners om samen verantwoordelijkheid te nemen over hun huisvesting. In een wooncoöperatie financieren, besturen, onderhouden en beheren bewoners samen hun wooncomplex, waardoor woningen blijvend betaalbaar kunnen blijven.

Utrecht stelde in 2021 het actieplan wooncoöperaties vast om te zorgen dat het meer initiatiefnemers lukt om hun project te laten slagen. Met het aanbieden van de eerste locatie, zet de gemeente hierin een belangrijke volgende stap. Ondertussen onderzoekt de gemeente de mogelijkheden voor het gedeeltelijk financieren van wooncoöperaties en is per 1 februari 2023 een samenwerking opgezet met de ervaren Amsterdamse stichting !WOON en kennisnetwerk Cooplink. Samen met deze partners is de gemeente een steunpunt gestart, waar startende groepen terechtkunnen voor advies, training en coaching op maat. Verder blijft de gemeente gesprekken voeren met initiatiefnemers die een wooncoöperatie willen starten, om zo een nog beter beeld te krijgen van de vraag.

Bijeenkomst maandag 17 april
Op maandagavond 17 april organiseert de gemeente samen met !WOON en Cooplink een bijeenkomst voor geïnteresseerden. Zij krijgen die avond meer informatie over het starten van een wooncoöperatie in Utrecht, kunnen vragen stellen en kunnen zich melden als geïnteresseerde voor de eerste nieuwbouwlocatie in Leidsche Rijn. Ook wethouder Dennis de Vries (wonen) is hierbij aanwezig. Aanmelden voor de bijeenkomst kan via [email protected].
De gemeente Utrecht telt momenteel slechts enkele wooncoöperaties, die gerealiseerd zijn vanuit bestaande bouw. Eén van die groepen is Overhoop in Overvecht; een voormalig winkelblok met bovenwoningen, waar ongeveer 15 mensen samen een woongemeenschap vormen, gebaseerd op geloof, met mensen uit verschillende culturen en met ruimte voor vluchtelingen.

Meer informatie over wooncoöperaties en de bijeenkomst op 17 april is te vinden op de webpagina.

Cookieinstellingen