Laan van Puntenburg wordt groene entree Stationsgebied

Foto: CU2030

De Laan van Puntenburg: nu nog een stenige lappendeken die veelal gebruikt wordt om van het station naar kantoor en andersom te komen. Begin 2024 is de Laan van Puntenburg de groene entree van het Stationsgebied met tuinen, meer bomen, plekken om te zitten en ruim baan voor voetgangers. Een laan zoals een laan bedoeld is.

De herinrichting van de Laan van Puntenburg is het eerste deelproject van de Tuinen van Moreelse dat in uitvoering gaat. Het idee is de omgeving ‘Moreelse’ stapsgewijs te veranderen in een levendig stukje Utrecht; een groene ontmoetingsplek waar mensen graag verblijven. Een plek waar je je mag verwonderen over de rijke geschiedenis achter de monumentale panden in plaats van er snel langs te lopen. Een plek waar bomen en planten schaduw brengen, een plek waar de natuur naar de stad gehaald wordt en slim wordt omgegaan met het veranderende klimaat door bijvoorbeeld slim met regenwater om te gaan en dit in de grond te laten zakken in plaats van af te voeren via het riool.
Ruim 250 jaar nadat burgemeester Moreelse (ca 1760) al nadacht over ‘gezonde verstedelijking’ komen de tuinen die Moreelse voor dit gebied bedacht terug in de Laan van Puntenburg. Er komen drie groene oases op verschillende plekken. Elke tuin krijgt een eigen uitstraling met planten en groen en sfeerverlichting. Daarnaast:
wordt elke tuin duidelijk begrensd met een plantenhaag of laag hekje
komen er brede wandelpaden in de tuinen
komen er zitplekken in de tuinen om elkaar te ontmoeten of om samen te lunchen
komen er 8 bomen bij die verspreid in de laan worden geplant; deze zorgen voor meer schaduw en minder hittestress. We halen 1 boom weg die niet is in te passen in de nieuwe inrichting. Deze boom staat tegenover de school
halen we de natuur naar de stad door meer en gevarieerd groen dat als voedsel dient voor diverse diersoorten
leggen we speciale rioolbuizen met kleine gaatjes aan dat regenwater door laat sijpelen in de grond. Ook komen er wadi’s: verlaagde groene plekken die hemelwater opvangen
komt er verlichting op de verkeersroutes en sfeerverlichting in de tuinen
mogen auto’s en taxi’s in twee richtingen op de rijbaan, wordt het gebied een 30 km zone en komen er geen parkeerplaatsen
mogen fietsers in twee richtingen op de rijbaan en moeten fi etsen geparkeerd in de fietsenstallingen rond het station
komen er ruime voetpaden aan beide kanten van de rijbaan
De herinrichting van de Laan van Puntenburg duurt tot begin 2024.

Reacties

Cookieinstellingen