Utrecht krijgt een drive through coffeeshop

Foto: 7raysmarketing via pixabay

De gemeente heeft een geschikte locatie gevonden voor een drive through coffeeshop aan de Griffioenlaan tegenover P+R Westraven. Het gaat om een tijdelijke coffeeshop voor de duur van maximaal 10 jaar. Dat schrijft het college in een brief aan de gemeenteraad.

De gemeente voert al sinds begin 2022 gesprekken met een exploitant die een drive through coffeeshop wil starten in Utrecht. De gemeenteraad heeft de opdracht gegeven om op zoek te gaan naar een geschikte locatie.
De locatie aan de Griffioenlaan ligt aan verschillende uitvalswegen en er zijn geen woningen in de directe omgeving. Bovendien kan een nieuwe coffeeshop aan de rand van de stad tot minder drukte leiden bij bestaande coffeeshops.
Het college is in 2021 akkoord gegaan met de concept-huurovereenkomst Griffioenlaan, onder voorwaarde dat de ondernemer een positieve beoordeling kreeg in het Bibob-onderzoek. Het Bibob-onderzoek is enige tijd geleden afgerond en er zijn geen bezwaren naar voren gekomen.
De gemeente heeft hierna de huurovereenkomst gesloten. De huurovereenkomst heeft een looptijd van maximaal 10 jaar met een initiƫle looptijd van 7 jaar gevolgd door een mogelijke eenmalige verlenging van 3 jaar.
De volgende stap is dat de ondernemer een aanvraag omgevingsvergunning indient voor het afwijken van het bestemmingsplan voor 10 jaar. De directe omgeving in het gebied wordt op de hoogte gesteld van de komst van de coffeeshop en half januari wordt er een informatieavond georganiseerd. Belanghebbenden kunnen een zienswijze indienen die wordt betrokken bij het uiteindelijke besluit.
In Utrecht is plek voor 17 coffeeshops. Momenteel zijn er 11 coffeeshops. Twee plekken zijn geserveerd voor deze drive-through coffeeshop en de social cannabis club. Aanvragen voor nieuwe coffeeshops worden altijd getoetst aan het coffeeshopbeleid, voorwaarden uit de horecaerordening (inclusief Bibob-toets), woon- en leefklimaat, de openbare orde en veiligheid in de omgeving en het bestemmingsplan. Als daar geen bezwaren uit voortkomen, kan de burgemeester een gedoogverklaring voor de verkoop van cannabis afgeven op grond van de criteria die in het coffeeshopbeleid zijn opgenomen.

Reacties

Cookieinstellingen