Mitros verhuurt vaker aan laagste inkomens

Foto: Mitros

In 2021 heeft Mitros meer woningen verhuurd aan lage inkomens. Dit staat in het gepubliceerde Jaarverslag over 2021. Mitros heeft het aanbod van woningen met een lage huurprijs verruimt, omdat de primaire doelgroep vaker aangewezen is op een sociale huurwoning. Het merendeel van de sociale huurwoningen (63%) wordt verhuurd voor maximaal 633,25 euro. In 2021 was de gemiddelde huurprijs van een sociale huurwoning van Mitros 539 euro, ten opzichte van 592 euro in het jaar ervoor. Toen werd 49% verhuurd aan lage inkomens.

Wat verder opvalt in het jaar 2021, is de afronding van de grootschalige aanpak van Kanaleneiland Noord-Noord (KENN). Onder dit project valt het gebied tussen de Trumanlaan, het Attleeplantsoen, de Rooseveltlaan en de Van Heuven Goedhartlaan. In totaal zijn acht woonblokken gerenoveerd door Mitros. In de plinten zijn extra woningen gemaakt, dat is fijn voor woningzoekenden en komt de leefbaarheid ten goede. Daarnaast is er als onderdeel van de wijkaanpak meer variatie gekomen in type huishoudens. Nu de fysieke aanpak klaar is, hoopt Mitros dat de Gemeente Utrecht komende jaren werkt aan de sociale aanpak. Mitros-directievoorzitter Henk Peter Kip: “Er wonen mensen met verschillende achtergronden, inkomens en leefstijlen. Dat is mooi inclusief gedacht, maar zorgt niet altijd voor de goede verbinding. In het nieuwe coalitieprogramma is er veel aandacht voor de wijk en buurt. De wijkaanpak uit Overvecht wordt uitgebreid naar o.a. Kanaleneiland, daar zullen de inwoners straks de vruchten van plukken.”
In 2021 werden in Nieuwegein 126 woningen toegevoegd aan de Fultonbaan. De nieuwbouw is onderdeel van de herontwikkeling van het gebied Rijnhuizen in de gemeente Nieuwegein. Het bedrijventerrein Plettenburg wordt getransformeerd tot een gemengde woonwijk waar naar verwachting 2.500 woningen komen. De sociale huurwoningen van Mitros waren de eerste die werden opgeleverd in het gebied. “Op zichzelf is oplevering van nieuwbouw geen nieuws, maar wel de snelheid waarin dit project van de grond is gekomen. In slechts drie jaar tijd werden deze woningen opgeleverd. Goede samenwerking, kortere procedures en geen bezwaarmakende omwonenden waren enkele succesfactoren. Dit project laat zien dat realisatie van nieuwbouw sneller kan, hopelijk volgen er meer,” aldus kip.

Reacties

Cookieinstellingen