Meer woningen en woonvormen voor ouderen in Utrecht

Foto: gemeente Utrecht

De gemeente Utrecht gaat zich samen met haar partners in de woningbouwopgave voor de stad extra inzetten op meer woningen en woonvormen voor ouderen. Daarmee speelt ze in op de toenemende vergrijzing in Utrecht. Gemeente en partners bekrachtigen deze samenwerking vandaag met de ondertekening van het Actieplan Een (t)huis voor ouderen. In het actieplan is afgesproken meer woonruimte voor ouderen te creëren en de leefomgeving senior-vriendelijk te maken.

De urgentie is groot, want ook Utrecht vergrijst. Het aantal 65-plussers in de stad neemt toe van 38.000 in 2021 naar 61.000 in 2040. Er komen niet alleen meer ouderen, de ouderen worden ook steeds ouder. Daarmee neemt ook de vraag naar ondersteuning toe. Woningen en woonomgeving moeten daarop ingericht zijn. Ook omdat ouderen langer zelfstandig willen wonen. Gemeente vertegenwoordigers van de ouderen zelf, huurders, zorginstellingen, ontwikkelaars, beleggers, initiatiefnemers, corporaties en het zorgkantoor hebben daarvoor een gezamenlijke aanpak opgesteld. Wethouder Kees Diepeveen (Wonen): “We zien in de prognoses over de groei van het aantal ouderen in Utrecht dat er behoefte is aan ongeveer 600 woonplekken per jaar, vanaf nu tot 2040. In aantal maken deze deel uit van de totale woningbouwopgave, maar in kwaliteit is er veel meer gerichtheid op ouderen nodig. Er is een grote verscheidenheid aan woonvormen nodig die aansluit op de diversiteit in de woonbehoefte van de ouderen. Ruim een derde van die behoefte is voor woonvormen voor ouderen met een lichte tot zeer intensieve zorgvraag. De realisering hiervan is afhankelijk van de inzet van vele partijen. Meer aanbod van woningen en woonvormen voor ouderen draagt bovendien bij aan de doorstroming op de gehele woningmarkt.Daarom hebben dit actieplan gezamenlijk opgesteld.”
Bij die verscheidenheid aan woonvormen kunnen we denken aan serviceflats, zorgappartementen, aanleunwoningen, levensloopbestendige woningen, kangoeroewoningen of groepswonen. Voor mensen die zeer intensieve zorg nodig hebben, blijven voorzieningen als het verpleeghuis noodzakelijk. Aantrekkelijke woonvormen die passen bij de uiteenlopende wensen en (zorg)behoefte van ouderen, kunnen ouderen helpen langer zelfstandig te blijven wonen. Hiermee wordt ook de zelfredzaamheid bevorderd en kan de zorg effectief en efficiënt worden geleverd.
Naast extra woningen zetten we met het actieplan ook in op het creëren van een senior-vriendelijke omgeving. Bijvoorbeeld met het uitgangspunt dat we locaties binnen 500 meter van voorzieningen als supermarkten, buurtcentra en gezondheidscentra bij uitstek willen benutten voor ouderenhuisvesting. “De nabijheid van zorg en andere voorzieningen is niet alleen prettig vanuit het oogpunt van ouderen, maar ook voor partijen die zorg aanbieden. Met deze nabijheid vergroten we de leefbaarheid voor oudere Utrechters. En nog belangrijker het stimuleert ouderen in beweging te blijven, ook als ze minder goed ter been zijn. Vereenzaming kan bij ouderen een groot probleem vormen. Daarom is het belangrijk dat ouderen elkaar en anderen makkelijk kunnen ontmoeten”, aldus Wethouder Rachel Streefland (zorg). De samenwerkingspartners zetten zich daarom ook in voor ontmoetingsruimten en een aantrekkelijke toegankelijke openbare ruimte. Woon(zorg)vormen willen we zoveel mogelijk gelijkmatig spreiden over de stad, afgestemd op de specifieke behoefte in de wijken en buurten. En door zoveel mogelijk aan te sluiten bij de behoeften en uiteenlopende woonwensen van ouderen zelf in al hun diversiteit.
Met het Actieplan verstevigen we onze aanpak. Er lopen in Utrecht diverse woonprojecten voor ouderen. Voorbeelden zijn levensloopbestendige woningen met zorgfuncties bij de herontwikkeling van Rosendael in Overvecht, zelfstandige levensloopgerichte woningen in Leidsche Rijn Centrum en in Leeuwesteyn. Een ander voorbeeld is het experiment met het gericht benaderen van en voorrang geven aan 65-plussers uit de buurt in de buurten Halve Maan-Noord en Queeckhovenplein.

Cookieinstellingen