Volgende week starten werkzaamheden in en rond de singel

Foto: CU2030

In de week van 10 januari starten werkzaamheden in en rond de singel op het stuk tussen Karel V en de Bartholomeusbrug. Dat meldt CU2030. De gemeente gaat in het water aan de kant van de Catharijnesingel de houten beschoeiing en de dekplanken van de aanlegsteiger vervangen. Aan de andere kant, voor het Geertebolwerk, wordt een nieuwe kanosteiger en zitvlonder aangelegd wordt de bestaande steiger verlengd. Dat zijn de laatste werkzaamheden die nog bij het terugbrengen van het water in de singel horen. Op de Catharijnesingel worden de rioolwerkzaamheden ter hoogte van de Bartholomeusbrug voortgezet als voorbereiding op de definitieve herinrichting.

In de week van maandag 10 januari 2022 start de aannemer met voorbereidende werkzaamheden. Er moeten drie bomen in het talud gekapt worden; hier is een velvergunning voor afgegeven. Ook wordt beplanting verwijderd en een treurwilg gesnoeid. Na afronding van de werkzaamheden worden drie bomen terug geplant. Er wordt ongeveer 130 meter beschoeiing vervangen evenals de dekplanken van de aanlegsteiger. De aannemer werkt vanaf het water en is hier ongeveer 4-8 weken bezig.
Aansluitend, van maart tot mei, gaat de aannemer aan de slag met de steigers; dit gebeurt ook vanaf het water. Er komt een nieuwe kanosteiger en een zitvlonder in het talud met een raamwerk van staal en duurzame houten bekleding. De huidige steiger wordt ongeveer 10 meter verlengd en sluit dan aan op de wandelpaden in het park. De doorvaart voor boten blijft gegarandeerd.
Aan de Catharijnesingel worden de werkzaamheden aan het riool voortgezet ter voorbereiding op de definitieve herinrichting. Vanaf maandag 10 januari starten de werkzaamheden aan het riool op en rond het kruispunt bij de Bartholomeusbrug. Er komen afzettingen op de weg maar het verkeer kan gewoon doorrijden in deze fase. Wel gaan de verkeerslichten op het kruispunt Catharijnesingel-Bartholomeusbrug uit. Deze komen in de nieuwe situatie niet meer terug. De Nicolaas Beetsstraat wordt voor een aantal maanden afgesloten.

Reacties

Cookieinstellingen