Utrecht wil jaarlijks 1 procent parkeerplaatsen opheffen

Foto: gemeente Utrecht

Utrecht wil meer ruimte en groen creëren door het aantal parkeerplaatsen de komende jaren met jaarlijks 0,5 tot 1 procent te verminderen. Dat zijn zo’n 750 tot 1500 plaatsen per jaar.

Verder wil de stad het autoparkeren met twee wielen op de stoep in oude woonwijken geleidelijk afbouwen. Met name in de binnenstad moeten meer mogelijkheden komen om fietsen te stallen. De voornemens staan in nieuwe onderdelen van het parkeerbeleid, die het college donderdag naar de gemeenteraad stuurde. Bewoners kunnen t/m 31 december op de plannen reageren, waarna de plannen worden aangepast en de raad een besluit neemt.
Met het nieuwe beleid zet Utrecht in op gezonde groei van de mobiliteit en een stad die voor iedereen bereikbaar en leefbaar blijft. Doel is om duurzame mobiliteit als fietsen, lopen en reizen met openbaar vervoer te stimuleren. Het autogebruik moet gelijk blijven, ondanks de groei van de stad. Door het opheffen van parkeerplaatsen ontstaat ruimte voor lopen, fietsen, groen, spelen of verblijven. Bewoners en ondernemers kunnen zelf met initiatieven komen hoe ze de vrijgekomen ruimte in hun straat willen benutten. De gemeente ondersteunt hierbij.  
In de binnenstad moeten 9000 nieuwe fietsparkeerplaatsen komen, waarvan 5000 rond Hoog Catharijne. De gemeente is in gesprek met eigenaar Klepierre om een deel van de parkeergarages hiervoor te gebruiken. Verder moeten er nog eens zo’n 2000 plekken komen in bewaakte stallingen en 2000 plekken op straat. Ook kijkt de stad naar dubbelgebruik van stallingen bij stations op het USP, zodat deze niet alleen doordeweeks maar ook ’s avonds en in het weekend goed gebruikt kunnen worden. Het verruilen van autoparkeerplaatsen voor fietsparkeerplaatsen is ook een manier om meer stallingsplekken te realiseren. Eén autoparkeerplaats levert tien fietsparkeerplaatsen op.
De stad wil de komende jaren zo’n 30 procent van de bijna 900 parkeerautomaten in de stad verwijderen. Steeds meer automobilisten betalen parkeergeld via een app, waardoor de automaten steeds minder gebruikt worden. De verwijderde automaten worden opgeknapt en hergebruikt in buurten waar betaald parkeren komt. Overal blijft een parkeerautomaat beschikbaar binnen 175 meter. Zo’n 60 procent van de kortparkeerders maakt gebruikt van belparkeren.
De parkeervisie is verdeeld in zes modules, waarvan het college nu de laatste vier vrijgeeft voor inspraak. De uitwerkingen van het parkeerbeleid op de onderdelen fietsparkeren, toegankelijkheid, parkeerhubs en openbare ruimte zijn te zien op de webpagina parkeervisie. Reageren kan t/m vrijdag 31 december. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden voor de online informatiebijeenkomsten op dinsdag 30 november en dinsdag 7 december.
 

Reacties