Deel Mariaplaats vernieuwd op initiatief van bewoners

Foto: gemeente Utrecht

Het Maria Majorplein in de binnenstad van Utrecht wordt vernieuwd op initiatief van vrijwilligers die de Pandhof Sinte Marie al 30 jaar onderhouden. Het plein en de Pandhof worden meer verbonden met de Mariaplaats, zodat het één samenhangend geheel wordt. De historische entree van de binnenstad wordt groener en sfeervoller. Het college van burgemeester en wethouders is akkoord met het ontwerp van de stichting.

De vrijwilligers hebben speciaal voor dit project de Stichting Pandhof Sinte Marie opgericht. Zij kwamen in 2019 met een zogenoemd ‘bewonersbod’, ook wel ‘right to challenge’ genoemd, bij de gemeente. Met dit voorstel voor een bewonersparticipatieproject wilden de initiatiefnemers een plan realiseren voor dit stuk openbare ruimte. Participatie-wethouder Anke Klein stemde daar mee in.
“Het is niet elke dag dat een groep initiatiefnemers het hele proces van een herinrichting tot aan de uitvoering van de gemeente overneemt. Dit is uniek in Utrecht en ik heb veel waardering voor iedereen die hieraan meewerkt. Samen maken we dit stukje van de stad mooier”, aldus Anke Klein.
Het Maria Majorplein, de pandhof met de kloostergang en de Mariaplaats horen van oudsher bij elkaar: de grote Mariakerk stond hier. Dat komt tot uiting in het ontwerp van MINTSKE landschapsontwerp.
“In het ontwerp krijgt dit deel van de Mariaplaats meer groen, water en zitruimte. Het wordt een nog mooiere plek om te verblijven,” aldus de vrijwilligers van Stichting Pandhof Sinte Marie.
Het hek dat de pandhof nu van de Mariaplaats scheidt wordt een verbindend zitelement. Er worden bomen verplaatst, van het plein naar buiten het hek. Het waterwerk met twee kabbelende waterstromen brengt rust in de omgeving.  De kloostergang, de omringende monumentale gebouwen en het daklandschap worden subtiel verlicht, waardoor er ook ’s avonds – met gesloten hekken – veel te zien is. Regenwater wordt geïnfiltreerd in de bodem en er komt meer groen bij. De geschiedenis van de middeleeuwse Maria Majorkerk wordt zichtbaar gemaakt in twee muurschilderingen en in de verharding op het plein. De muurschildering op de muur van restaurant El Qatarijne is in juni dit jaar gerealiseerd. De oude contouren van de Mariakerk worden meer zichtbaar door het toepassen van donkere en licht gekleurde klinkers.
Het ontwerp is tot stand gekomen in co-creatie tussen Stichting Pandhof Sinte Marie, de Gemeente Utrecht, de Oude Rooms- Katholieke Aalmoezenierskamer (ORKA), restaurant El Qatarijne, SMB (de Stichting Monumenten Bezit) HKU het Utrechts Conservatorium en omwonenden. De Stichting heeft de plannen vormgegeven door ideeën op te halen, gezamenlijke belangen te inventariseren en medewerking aan de plannen te vragen bij organisaties, bedrijven en omwonenden uit de buurt.
De komende maanden wordt het definitieve ontwerp uitgewerkt en wil de stichting de laatste benodigde gelden van € 50.000,- voor het totale project bijeen krijgen.  De gemeente draagt het bedrag bij dat ze ook zelf aan de herinrichting zou hebben besteed en ondersteunt het proces. Zodra het definitieve ontwerp gereed is en de benodigde gelden er zijn wordt het ontwerp overgedragen aan de gemeente voor uitvoering. Naar verwachting wordt het ontwerp in het eerste
kwartaal van 2022 uitgevoerd.

Reacties