Cartesius wordt levendige en gezonde stadswijk

Foto: NS

Over een aantal jaar is Cartesius omgevormd tot een levendige en gezonde stadswijk. Er komen ongeveer 2800 woningen voor verschillende doelgroepen, twee parken, een basisschool en een sporthal. Cartesius is geïnspireerd op de wetenschappelijke theorie van de Blue Zones, waar mensen door onderlinge verbinding langer gelukkig en gezond leven. Met het monumentale CAB als tweede huiskamer en stralend middelpunt van de wijk. Deze plannen worden mogelijk gemaakt met het bestemmingsplan voor fase 2-6. Gisteren heeft het Utrechtse college besloten om het bestemmingsplan ter vaststelling aan de gemeenteraad aan te bieden.

Wethouder Klaas Verschuure: “De plannen voor Cartesius passen perfect bij Utrecht. De wijk wordt ontworpen rond de thema’s beweging, gezonde voeding en ontspanning. Er komt een foodhal, een supermarkt met biologische en gezonde producten en culturele voorzieningen. De wijk wordt autoluw en er wordt gebouwd volgens de laatste inzichten op het gebied van duurzaamheid, ecologie en circulariteit. Nieuwe energie- en mobiliteitsconcepten worden ook gedeeld met omliggende wijken. Zo is het voor veel Utrechters een waardevolle toevoeging voor de stad. Ik ben blij dat we door kunnen naar de volgende fase en dat de realisatie van dit project steeds dichterbij komt. ”
Momenteel is er een tekort aan woningen in Nederland. Ook in het snel groeiende Utrecht is dit een probleem. In Cartesius komen woningen in het sociale segment (in samenwerking met Portaal en Stichting de Tussenvoorziening), woningen in het middenhuursegment en koopwoningen van verschillende groottes. Naast de focus op het stimuleren van onderlinge verbinding tussen de nieuwe bewoners van Cartesius, wordt het ook een inclusieve wijk.  In het plan is daarom ook ruimte voor een groot aantal bijzondere doelgroepen. Zo wordt Cartesius een woonwijk voor iedereen. Ongeacht inkomen of levensfase
In het najaar van 2020 heeft het ontwerp bestemmingsplan ter inzage gelegen. De reacties en zienswijzen hierop heeft de gemeente verwerkt in het nieuwe bestemmingsplan. Het bestemmingsplan wordt nu door het college ter vaststelling aangeboden aan de gemeenteraad. Er zijn destijds 318 zienswijzen ingediend. Het overgrote deel van deze zienswijzen gaat over het behoud van dB’s.
De gemeenteraad behandelt de ingediende zienwijzen en de reacties daarop. Degenen die een zienswijze hebben ingediend, worden hiervan op de hoogte gesteld.
Het consortium, dB’s en de gemeente hebben samen een nieuwe locatie gevonden voor dB’s. De nieuwe locatie is in het Werkspoorkwartier. Het Werkspoorkwartier wordt steeds meer ontwikkeld tot een culturele hotspot voor Utrecht, met veel gelijkgestemde (culturele en maatschappelijke) bedrijvigheid. Op de nieuwe locatie worden dB’s, inclusief oefenruimtes en poppodium, Stichting Ruis, Studio Moskou en Roots Rock Kitchen permanent gehuisvest. De gemeente Utrecht draagt bij aan deze oplossing, net als grondeigenaar NS, het consortium en de eigenaar van het pand.
Paul de Brabander (eigenaar van dB’s): “Het is niet makkelijk na zoveel jaar te moeten verhuizen, maar we zijn heel blij met de voortdurende ondersteuning van de gemeente om dB’s voor de toekomst te behouden. Zonder de steun van de politiek, de raadsleden en de ambtenaren zou dat nooit mogelijk zijn geweest. Ook de steun van onze muzikanten, concertbezoekers, buurtbewoners en andere fans is van wezenlijk belang is geweest om zover te komen in dit proces. Het was niet makkelijk om tot een oplossing te komen, maar uiteindelijk zijn we er uitgekomen met de projectontwikkelaar en we kijken nu vooruit naar een volgende versie van dB’s waarbij we repeteren, opnemen, muziekonderwijs, talentontwikkeling en live-concerten een nieuwe en definitieve plek kunnen gaan geven. ”
dB’s verhuist na uitgebreid onderzoek door de gemeente, dB’s, de ontwikkelende partijen en de NS (als eigenaar van de grond). Het blijkt dat behoud van dB’s in het CAB-gebouw

Reacties