College komt na de zomer met voorstel tot vuurwerkverbod

Foto: Pixabay

Het college komt na de zomer met een verbod op het afsteken van vuurwerk door particulieren in Utrecht. Daarnaast komen er alternatieven waarin nog wel plaats is voor het afsteken van vuurwerk. Daarbij wordt gedacht aan alternatieve vieringen op buurtniveau.

De gemeente heeft dit jaar een ‘belevingsonderzoek’ uitgevoerd onder inwoners, huisartsen en eerste hulpartsen, handhavers en vuurwerkondernemers. Dit onderzoek was gericht op het ontbreken van vuurwerk tijdens de jaarwisseling 2020-2021.
De onderzoeksresultaten laten onder meer zien dat er minder vuurwerkoverlast is ervaren en dat het draagvlak voor een lokaal consumentenvuurwerkverbod is toegenomen. Meer dan de helft van de inwoners van Utrecht is voorstander van een lokaal vuurwerkverbod voor particulieren. En driekwart van de Utrechters geeft aan zelf geen vuurwerk meer te kopen en/of af te steken als de gemeente een alternatief organiseert. Het aandeel Utrechters dat vindt dat vuurwerk een mooie traditie is die in stand moeten worden gehouden, is gedaald van 61 procent in 2017 naar 40 procent in 2021.
De meeste Utrechters zien als alternatief graag een kleine viering in de buurt en/of één grote georganiseerde viering. Daarbij wordt een vuurwerkshow het vaakst genoemd maar ook een aftel- en toostmoment, een lichtshow en muziekoptredens kunnen op veel steun rekenen.
De uitkomsten van het belevingsonderzoek zijn voor het college aanleiding om de volgende stap te zetten in de hervorming van de vuurwerktraditie. De gemeente wil aan de slag gaan met alternatieve vieringen op buurtniveau voor en door inwoners en ondernemers van de stad. Daarnaast wil de gemeente stappen zetten naar een afsteekverbod voor particulieren.
Een totaalverbod op het afsteken en verkopen van consumentenvuurwerk voor heel Nederland heeft wat betreft het college vanwege de handhaafbaarheid en duidelijkheid nog steeds de voorkeur bij het college. Daarom zet de gemeente Utrecht samen met Rotterdam, Amsterdam en Den Haag de lobby voor een landelijk consumentenvuurwerkverbod onverminderd voort.

Reacties