Pand Jaffastraat niet langer bestemming prostitutie

Foto: google

Het college heeft besloten om de bestemming van het pand Jaffastraat 1 te wijzigen in exlusief wonen. Op dit moment heeft het pand nog een dubbele bestemming, die zowel wonen als het exploiteren van een seksinrichting mogelijk maakt.

In het pand, dat eigendom is van het Rijksvastgoedbedrijf, is tot 2013 een seksinrichting gevestigd geweest. Op dit moment zijn in Utrecht plaatsen waar legaal sekswerk kan worden verricht nog schaars, aldus het college. Daarom was het college terughoudend om het aantal plekken voor prostitutie terug te brengen. Met de voorlopige gunning aan een partij voor de ontwikkeling van het Nieuwe Zandpad is volgens het college echter een belangrijke stap gezet om het aantal legale plekken voor sekswerkers in Utrecht flink uit te breiden. De huidige eigenaar van het pand Jaffastraat 1, het Rijksvastgoedbedrijf, heeft het verzoek gedaan om de bestemming van het pand om te zetten naar exclusief wonen, alvorens het pand te verkopen.
Sinds het sluiten van Club Jan Bik in 2013 heeft zich geen partij meer gemeld die het betreffende pand in gebruik zou willen nemen als seksinrichting. Daarnaast is volgens het college de samenstelling van de wijk de afgelopen jaren veranderd, waardoor de locatie minder geschikt is geworden voor hernieuwde vestiging van een seksinrichting. Daarom heeft het college besloten het pand de exclusieve bestemming wonen te geven.

Cookieinstellingen