GroenLinks pleit voor meer diversiteit in de top bij de gemeente Utrecht

Foto: CU2030

Hoe hoger de functie, hoe witter het personeelsbestand van de gemeente Utrecht. Dat blijkt uit de Barometer Culturele Diversiteit die recentelijk is gepubliceerd. Melody Deldjou Fard, raadslid van GroenLinks Utrecht, pleit in de gemeenteraad voor meer diversiteit in de top: “De gemeente moet een goede weerspiegeling zijn van de kleurrijke stad die Utrecht is. Gelukkig heeft de gemeente al sinds 2019 een actieplan diversiteit en inclusie. Utrecht was een van de eerste gemeenten met zo’n plan. Wat GroenLinks betreft is het nu tijd voor een versnelling hoger!”

Waar bij de gemeente in de lagere loonschalen nog redelijk veel mensen met een niet-westerse achtergrond te vinden zijn, blijkt uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) dat dat in hogere functies veel minder vaak het geval is. Deldjou Fard: “De Barometer geeft de nodige feiten en cijfers waardoor de gemeente nu gerichter kan doorbouwen op wat zij al doet. Daarom vraag ik het college om ambitieuze streefcijfers te formuleren voor meer diversiteit en een integrale aanpak te ontwikkelen om die streefcijfers te halen.”
De Sociaal Economische Raad adviseert om diversiteitsbeleid niet alleen te richten op de top van de organisatie, maar juist ook de sub-top, de zogenaamde kweekvijver. Vanuit daar kunnen mensen doorstromen naar de top. “Het blijkt voor mensen met een migratieachtergrond niet alleen lastig om op de arbeidsmarkt te komen, maar ook om door te stromen naar hogere functies. Daardoor lopen we zoveel kwaliteit en inzichten mis, die juist ook in hogere functies veel meerwaarde hebben”, aldus Deldjou Fard. Volgens het SER rapport staan onder andere bestaande organisatiestructuren, discriminatie, stereotypen, vooroordelen en het ontbreken van netwerken de doorstroom in de weg. Discriminatie op de arbeidsmarkt heeft bij een derde van de meldingen betrekking op afkomst of herkomst, meldt de Monitor Arbeidsdiscriminatie. Ook gender is nog steeds een bron van discriminatie.  
Specifieke aandacht vraagt Deldjou Fard voor vrouwen met een vlucht- of migratieachtergrond. “Het is voor sommigen van deze vrouwen moeilijker om hogerop te komen. Daar moeten we in het beleid meer oog voor hebben. Ik hoop dat de gemeente in gaat zetten op meer aandacht voor in- en doorstroom van deze groep. Zeker als het gaat om leidinggevende functies valt daarbij nog een wereld te winnen”. 
 

Reacties