Utrecht neemt deel aan NK Tegelwippen

Foto: NK tegelwippen

De gemeente Utrecht neemt het in het NK Tegelwippen op tegen andere grote gemeenten zoals Amsterdam, Den Haag, Rotterdam, Breda en Leeuwarden. Utrecht zet in op minimaal 10.000 tegels die door bewoners worden vervangen door planten, bloemen of gras. De stad die de meeste betegelde plekken groener krijgt, wint. Een groene tuin is goed voor het opvangen van regenwater, in de zomer koeler, en een aangenamere plek om te zijn voor zowel mensen als insecten en vogels.

Voor het NK Tegelwippen werkt de gemeente Utrecht samen met Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden en de Duurzame Week. Door samen op te trekken, willen de drie partijen nog meer bewoners informeren en inspireren om samen Nederland een stukje groener te maken
Kees Diepeveen, wethouder openbare ruimte: “Minder tegels en meer groen, het klinkt simpel. En dat is het ook. In de openbare ruimte vervangt de gemeente asfalt of stenen voor groen waar dat kan. Bijvoorbeeld bij de herinrichting van het Malieblad, maar ook op de Eykmanlaan. Ook op kleinere schaal kunnen we veel bereiken, bijvoorbeeld door een deel stoeptegels te vervangen voor een kleine strook of blok aan groen, zoals op de Oranjerivierdreef.
Maar we kunnen het niet alleen. Slechts 40% van de buitenruimte in Utrecht is van de gemeente. De andere 60%, meer dan de helft van alle buitenruimte, is van particulieren en bedrijven. Daarom wil ik alle inwoners van de gemeente Utrecht oproepen om een paar tegels te wippen en te vervangen voor groen of een geveltuintje. Samen maken we het verschil!”
Alle bewoners met een tuin kunnen meedoen. Wip jouw tegels en meld het aantal gewipte tegels op www.nk-tegelwippen.nl. Alleen dan tellen de gewipte tegels mee en maakt Utrecht kans om het NK Tegelwippen te winnen.
Bewoners kunnen hun tegels inleveren bij één van de drie afvalscheidingsstations in Utrecht. Maar ze kunnen ook een afspraak maken om de tegels te laten ophalen. Dat kan op www.utrecht.nl/tegelophaalactie.
Met het NK Tegelwippen maken we Nederland samen een stukje groener. Dit doen we door tegels te vervangen voor planten. Op www.duurzameweek.nl/nk-tegelwippen staat alle informatie voor bewoners uit de gemeente Utrecht: hoe kun je meedoen, hoe kun je je tegels laten ophalen en er staan tips en inspiratie. 
 

Reacties