GroenLinks pleit voor 1000 woningen in gebied bij Douwe Egbersfabriek

Foto: Pixabay

In het gebied van 120.000 m2 bij de Douwe Egbertsfabriek staan nu 300 woningen. Dit zouden er volgens GroenLinks ruim 1000 kunnen zijn. GroenLinksraadslid Floor de Koning heeft hierover vragen gesteld aan het college.

Plannen voor meer woningen bij de Douwe Egbertsfabriek zijn volgens De Koning vertraagd of in de ijskast gezet. Alleen bij het Thomas à Kempisplantsoen lijken er na jaren uitstel enkele honderden woningen toegevoegd te gaan worden.
In antwoord op al eerder gestelde schriftelijke vragen over woningbouw rondom de Douwe Egbertsfabriek antwoordde het college dat zij kansen ziet voor meer woningbouw in dit gebied. Echter in de Ruimtelijke Strategie van Utrecht, die eind januari verscheen, is deze ambitie niet opgenomen. Terwijl volgens De Koning met forse verbetering van de Westelijke stadsboulevard en ook de nieuwe woonbuurten bij de Cartesiusdriehoek en de 2e Daalsedijk, hier de kans bestaat om een ‘prachtig stukje stad te maken’.
Daarom vraagt De Koning waarom de herontwikkeling van de koffieknoop de driehoek tussen de Keulsekade, Spinozakade, Spinozaweg/Thomas à Kempisweg en het spoor- niet opgenomen is in de Ruimtelijke Strategie Utrecht.
Ook wil De Koning weten of er al iets gedaan wordt aan de geur- en geluidsoverlast van de Douwe Egbertsfabriek. En of er al gesproken is met de grondeigenaren rondom de fabriek over de mogelijkheid om financieel bij te dragen aan de verduurzaming, zodat meer woningbouw in het gebied mogelijk wordt.
In 2006 heeft de gemeente een convenant met de toenmalige eigenaren van de Douwe Egbertsfabriek afgesloten. Uit gesprekken met diverse grondeigenaren in het gebied ontstaat volgens De Koning het beeld dat het convent de mogelijkheden voor woningbouw belemmert. De Koning vraagt daarom het college of het bereid is om te onderzoeken welke juridische mogelijkheden er zijn om ondanks het convenant te besluiten tot het toevoegen van de woningen die volgens de wet mogelijk zijn.

Reacties