Emmaboom bleek hol te zijn

Foto: Jacqueline Castelijns

Maandagochtend 4 januari is in Park Lepelenburg de zogeheten Emmaboom omgevallen. De treurwilg was afgelopen november nog gecontroleerd door een van de boomveilgheidsinspecteurs van de gemeente. Er is toen niets gevonden. Bij de restanten van de treurwilg is echter Emmaboom dat er sprake was van een parasitaire zwamaantasting die de wortels van de boom heeft aangetast en de boom van binnen hol heeft gemaakt.

De gemeente Utrecht controleert en inspecteert al haar bomen regelmatig. Dat gebeurt volgens de VTA methode (Visual Tree Assessment). Daarbij wordt gekeken of een boom gezond is of ziektes of gebreken heeft.
Bij bomen vanaf een bepaalde leeftijd worden, behalve de visuele inspectie, ook de stam, de wortels en de grond rondom de boom geïnspecteerd. Zo wordt met een hamer rondom op de stam geklopt om te horen of de boom hol is, en met een prikstok gevoeld of er rotte plekken in de boom zitten. Ook wordt er gekeken of er scheuren in de bodem rondom de boom zitten die kunnen wijzen op instabiliteit van de boom. En er wordt gekeken of er paddenstoelen te zien zijn die op een aantasting door zwammen kunnen wijzen. Als gebreken worden geconstateerd of er vermoedens van gebreken zijn wordt altijd een nader onderzoek uitgevoerd door een boomtechnisch adviseur. Die kan met specialistische apparatuur de boom verder onderzoeken.
Alle oude bomen op risicovolle plekken worden minimaal 1x per jaar volgens deze methode gecontroleerd. Voor de Emmaboom gold, gezien de leeftijd, het inspectieregime voor oude bomen. Bij de controle in november is echter niets gevonden dat deed vermoeden dat de boom aangetast was door zwammen of hol was van binnen. De gemeente stelt dat ze helaas nooit met 100 procent zekerheid kan zeggen dat er niets met een boom gebeurt, maar door regelmatig controleren en onderhouden van de bomen probeert de gemeente dat wel tot het minimum te beperken.
Mensen die schade hebben geleden door het omvallen van de Emmaboom kunnen zich melden via het digitale loket van de gemeente. De treurwilg zal vervangen worden door een nieuwe boom en ook zal het hekwerk worden hersteld. De gemeente gaat onderzoeken of de inspectie afgelopen november goed is uitgevoerd en of er geen zaken over het hoofd zijn gezien. Ook wordt onderzocht of de gebruikte inspectiemethodiek aanpassing behoeft voor oudere bomen in vergelijkbare situaties.

Reacties