College wil Springweggarage in 2028 te slopen

Foto: gemeente Utrecht

Het college van burgemeester en wethouders stelt aan de gemeenteraad voor de Springweggarage in de Strosteeg in 2028 te slopen. Tot 2024 zal erfpachter Klépierre de exploitatie van de garage voortzetten. Vanaf 2024 tot aan de sloop in 2028 zal de gemeente de exploitatie voeren. De gewenste ontwikkeling van het gebied na de sloop van de garage, staat beschreven in de Visie Strosteeg.

De gemeente wil de vroegere Strosteeg zo goed mogelijk terugbrengen, zoals deze vóór de bouw van de garage tussen de Springweg en de Oudegracht liep. Er is onlangs een visie voor het gebied vastgesteld en vrijgegeven voor inspraak. Die visie is nodig om de toekomstige plannen voor het gebied te kunnen toetsen. Er staat in wat de gewenste ruimtelijke ontwikkeling is na de sloop van de garage in 2028. Ook geeft het een kader voor ruimtelijke initiatieven in de buurt van de parkeergarage tot aan het moment van de sloop. De Visie Strosteeg ligt tot 15 januari 2021 ter inspraak. De gemeente wil de opbrengsten van de garage gebruiken om stapsgewijs het aantal parkeerplaatsen te verminderen aan de Oudegracht en op het Janskerkhof. Deze plannen worden uitgewerkt in de Voorjaarsnota 2021.
Aan de hand van de visie voor de Strosteeg toetst de gemeente een bouwplan op de locatie van voormalig drukkerij Abels, Strosteeg 18-36. Recent is de locatie verkocht. De nieuwe eigenaar wil er 37 appartementen bouwen. Twaalf daarvan wil wooncorporatie Mitros afnemen. De gemeente doet onderzoek naar de haalbaarheid van het plan.
De garage is nuttig voor de binnenstad, maar niet noodzakelijk. Uit onderzoek blijkt dat er voor bewoners, vergunninghouders en bezoekers voldoende ruimte is in bestaande garages.

Reacties