Utrecht ondertekent De Nederlandse Intersekseverklaring

Foto: pixabay

Vandaag, maandag 22 juni, ondertekent wethouder Linda Voortman namens de gemeente De Nederlandse Intersekseverklaring, gericht op de emancipatie van intersekse personen. De gemeente Utrecht is de eerste gemeente in Nederland die de verklaring ondertekent. De ondertekening is een gezamenlijk initiatief van de gemeente Utrecht en de Nederlandse organisatie voor seksediversiteit (NNID).

“Door deze verklaring te ondertekenen draagt Utrecht actief bij aan de acceptatie en emancipatie van intersekse personen. Utrecht is een stad voor iedereen en waar iedereen zichzelf kan zijn. Met deze ondertekening en acties komen we weer een stap dichterbij een Utrecht waar dit voor iedereen geldt”, aldus wethouder Linda Voortman.
Miriam van der Have (directeur NNID): “NNID is verheugd dat Utrecht de eerste stad is in Nederland die intersekserechten actief aan het beleid wil toevoegen. Uit diverse onderzoeken is gebleken dat er sprake is van taboe, stigma, en discriminatie, wat leidt tot isolement en onzichtbaarheid van intersekse mensen. Ik hoop dat nog vele andere gemeentes en organisatie het voorbeeld van Utrecht mogen volgen”.
Met deze ondertekening committeert Utrecht zich aan afspraken en voornemens. Zo gaat de gemeente zich inzetten voor de zichtbaarheid van seksediversiteit. Wordt er gewerkt aan het ontwikkelen van opleidings- en bewustmakingsprogramma’s die breed ingezet kunnen worden in de stad. De gemeente heeft een kritische houding ten opzichte van medicaliserende instellingen van intersekse. En er is meer ondersteuning van initiatieven van intersekse-emancipatie en aandacht voor de behoeftes.
In de Utrechtse Regenboogagenda 2019-2022 worden intersekse personen expliciet benoemd als kwetsbare groep die extra aandacht vraagt. Intersekse personen zijn geboren met mannelijke en vrouwelijke geslachtskenmerken. Andere intersekse personen hebben wel de volgroeide geslachtskenmerken van 1 sekse maar een mix van vrouwelijke en mannelijke hormonen, chromosomen of genen. In Utrecht gaat het om ongeveer 4.000 personen die intersekse zijn. Met het ondertekenen van de verklaring gaat de gemeente over van benoemen naar actieve beleidsontwikkelingen.

Reacties