Nieuw kantoorgebouw Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden

Foto: SVP

Het nieuwe poortgebouw van Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden vormt de eyecatcher van de vernieuwde rioolwaterzuivering in Utrecht. Voorheen was de rioolwaterzuivering Utrecht niet of nauwelijks zichtbaar in de stad, hoewel het ingebed ligt tussen de wijken Ondiep en Overvecht. Met de komst van het Poortgebouw, ontworpen door SVP, heeft de rioolwaterzuivering een duidelijk gezicht naar de stad Utrecht en toont het waterschap haar aanwezigheid.

Dagelijks wordt er in deze rioolwaterzuiveringsinstallatie in Utrecht 65 miljoen liter afvalwater gezuiverd met een ultramoderne installatie die gebruik maakt van de Nereda techniek. De nieuwe zuivering verbruikt 30 procent minder energie, neemt vier keer minder ruimte in beslag, kan meer water zuiveren en haalt twee keer zoveel stikstof en fosfaten uit het afvalwater in vergelijking met conventionele waterzuiveringen.
Het gebouw is opgevat als een poortgebouw: het gebouw vormt letterlijk en figuurlijk de entree naar het rioolwaterzuiveringsterrein.Om al het in- en uitgaand verkeer goed te kunnen monitoren, is het gebouw als poort vormgegeven. Iedereen die het terrein op wil, meldt zich bij de poort en wordt toegang verleend door receptiepersoneel. De kantoorruimtes, kantine en de excursieruimte in de lengte van het gebouw, bieden uitstekend uitzicht op het terrein. Zo is er maximaal overzicht mogelijk voor alle medewerkers van de rioolwaterzuivering. Door de transparante entreehal is er vanuit de receptie een 180 graden zicht van de Brailledreef naar het terrein van de zuivering. 
De ‘poort’ van het gebouw scheidt het gehele gebouw in twee delen. De ene zijde van de poort huisvest alle administratieve en bijeenkomst functies. De andere zijde van de poort huisvest de werkplaats, de opslag en het laboratorium. Vanuit dit deel kan service worden verricht aan onderdelen van de waterzuiveringsinstallaties en wordt de waterkwaliteit getest. In het hoofddeel zullen in de toekomst veel groepen worden ontvangen die uitleg krijgen over de nieuwste zuiveringstechniek van het complex. Denk daarbij aan professionals van over de hele wereld, maar ook aan klassen van basisscholen uit Utrecht. Niet iedereen was zich bewust van de aanwezigheid van de rioolwaterzuivering voor de stad. Het Poortgebouw draagt iets bij aan de bewustwording hiervan.

Reacties